3. 7. 2020  15:39 Miloslav
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

KódNázev předmětu
Období
Garant
31659_3D2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DS-FYZDizertačná skúška
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP1-FYZ2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP2-FYZDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Dizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP3-FYZDizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-DP3-JE2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP4-JEDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP4-FYZ2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Materiálová fyzika
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
D-ODP-JEObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-ODP-FYZ2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-PS2-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Teória odboru Jadrová energetika
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP1-FYZ2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1E-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Vedecká práca II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP3-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP3-FYZ
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP4E-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEI
B-BZP-JFILS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-BSEZ
LS 2019/2020 - FEI
I-DP-JFI
LS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 1
LS 2019/2020 - FEI
I-DP3-JFIDiplomový projekt 3LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DRODozimetria a radiačná ochranaLS 2019/2020 - FEI
I-ESLElektrónová štruktúra látok
LS 2019/2020 - FEI
Fyzika
LS 2019/2020 - FEI
B-FTLFyzika tuhých látokLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
B-FYZ1
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-JAZZ
LS 2019/2020 - FEI
I-KDJRLS 2019/2020 - FEI
Kvantová mechanika
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-PORFIPočítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Termomechanika
LS 2019/2020 - FEI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Aplikovaná optikaZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
B-BP1-JFIBakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-BFYZBiofyzikaZS 2020/2021 - FEI
I-BMBSZS 2020/2021 - FEI
B-DTECHZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
I-DP2-JFIZS 2020/2021 - FEI
D-DS-JEDizertačná skúška2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DS-FYZDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1-FYZDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP3-FYZDizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP4-JEDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-JEDizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP5E-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP6E-JEDizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
B-ENVIZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
I-ERFZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
I-FKMFotonické kryštály a metamateriályZS 2020/2021 - FEI
B-FYZZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Fyzika jadrových reaktorovZS 2020/2021 - FEI
B-FYZ1Fyzika 1
ZS 2020/2021 - FEI
Fyzika 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fyzika 3ZS 2020/2021 - FEI
I-FMPH
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
I-JENDJadrová elektronika a detektoryZS 2020/2021 - FEI
B-JFT
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
B-KVAMEKvantová mechanikaZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Materiálová fyzika2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
I-MSTMateriálové štruktúry a technológieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-MAJEZS 2020/2021 - FEI
Meranie a regulácia jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
B-MEDIMMetódy diagnostiky materiálovZS 2020/2021 - FEI
Mikrosatelity
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Nanotechnológie
ZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-PS1-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-PS1-JE2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Prevádzka jadrových elektrární
ZS 2020/2021 - FEI
B-SFYZZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Seminár z fyziky 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Seminár z fyziky 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
I-SSPASlnečná sústava a praktická astronómiaZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-TJRTeória jadrových reaktorovZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
D-T-JE2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP1E-JEVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP2E-JEVedecká práca IIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca III2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP3E-JEVedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IV2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP5E-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-AOPTAplikovaná optika
LS 2020/2021 - FEI
I-ABIOAstrobiológia
LS 2020/2021 - FEI
B-BZP-JFI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
B-BP2-JFI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
I-DP-JFI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DP3-JFILS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DROLS 2020/2021 - FEI
Elektrónová štruktúra látok
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Elektrónová štruktúra tuhých látok
LS 2020/2021 - FEI
I-ERF
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
B-FYZ1
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Fyzika 3
LS 2020/2021 - FEI
I-JEND
LS 2020/2021 - FEI
B-JAREJadrové reaktoryLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-JAZZJadrové zariadenia
LS 2020/2021 - FEI
I-KDJRKinetika a dynamika jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-KVAMELS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-MAJE
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Modelovanie a simulácieLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Počítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Prevádzka jadrových elektrárníLS 2020/2021 - FEI
B-SFYZSeminár z fyziky
LS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ1
LS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ2Seminár z fyziky 2
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
B-SFYZ3
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-RETSSystémy reálneho času
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
I-TJRTeória jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEI
I-TMMTermomechanikaLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Vyraďovanie jadrových elektrární
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.