6. 7. 2020  10:56 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FA, LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
32459_3DDizertačná práca
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DS-TLDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP1E-TLDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP2-TLDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP3-TLDizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32454_3D
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DP4-TLDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP4E-TLDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP5E-TLDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-ODP-TL
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-T-TL
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Vedecká práca I
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1E-TLVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP2-TLVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP2E-TL
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca IIIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Analógové a číslicové spracovanie signálov 1
LS 2019/2020 - FEI
Analógové a číslicové spracovanie signálov 2LS 2019/2020 - FEI
Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí
LS 2019/2020 - FEI
B-BZP-TLBakalárska záverečná práca
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP1-TLBakalársky projekt 1LS 2019/2020 - FEI
Bakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEI
I-CSSTČíslicové spracovanie signálov
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Digitálne komunikácie 1LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FA
Diplomová práca
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
I-MKRMetódy klasifikácie a rozhodovaniaLS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-MSAP
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-PBTS
LS 2019/2020 - FEI
Širokopásmové systémy a sieteLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
B-ACSS1Analógové a číslicové spracovanie signálov 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Aplikácie smart terminálovZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
I-ABS
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP2-TLBakalársky projekt 2ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Bezdrôtové komunikácieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEI
I-CSOČíslicové spracovanie obrazuZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-DK2ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Diplomový projekt 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-DP2-MKDiplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEI
32459_3DDizertačná práca
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DS-TLDizertačná skúška2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1E-TL
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt IIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP3E-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32454_3D
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DP4E-TL
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP5E-TL
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP6E-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-KPVKódovanie a prenos videa
ZS 2020/2021 - FEI
Komunikačné a informačné siete
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-OSDZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Optokomunikačné systémy a siete
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-PS1-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-PS2-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-PSSPrenosové systémy a siete
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Riadenie telekomunikačných sietíZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
B-ROCSZS 2020/2021 - FEI
I-SIBU
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-T-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-TP1-MKTímový projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-UNGNÚvod do konceptu, architektúry a protokolov NGN
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-VP1-TLVedecká práca I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP1E-TL
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP2-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP2E-TL2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-TLVedecká práca III
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IV2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP5E-TLVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-ACSS2LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Bakalárska záverečná prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP1-TLBakalársky projekt 1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-CSSTČíslicové spracovanie signálov
LS 2020/2021 - FEI
Digitálne komunikácie 1LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FA
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-DP1-MKDiplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
IPv6 a Internet vecíLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-KNGNKoncepty, architektúry a protokoly NGNLS 2020/2021 - FEI
I-MKRMetódy klasifikácie a rozhodovaniaLS 2020/2021 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-MSAPLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-PMTL
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-PRSPrístupové siete
LS 2020/2021 - FEI
I-PBTSProjektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí
LS 2020/2021 - FEI
B-SPSSŠirokopásmové systémy a sieteLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
I-TPU
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Tímový projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.