16. 7. 2020  19:35 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FA, LS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
32459_3D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-TLDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP2E-TLDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP4E-TLDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie Telekomunikácie I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Predmet špecializácie Telekomunikácie II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP2E-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP4-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Analógové a číslicové spracovanie signálov 1LS 2019/2020 - FEI
Analógové a číslicové spracovanie signálov 2LS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietíLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-BP1-TLBakalársky projekt 1
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP2-TLBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-DK1
LS 2019/2020 - FEI
2_DM3D_AUDigitálny model a 3D tlačLS 2019/2020 - FAIng. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Diplomová prácaLS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 2LS 2019/2020 - FEI
IPv6 a Internet vecí
LS 2019/2020 - FEI
I-KNGNKoncepty, architektúry a protokoly NGN
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Metódy klasifikácie a rozhodovania
LS 2019/2020 - FEI
Ing. Juraj Kačur, PhD.
Multimediálne služby a aplikácie
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-PBTSLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
B-SPSSŠirokopásmové systémy a siete
LS 2019/2020 - FEI
I-TPUTelemetria a prenos údajovLS 2019/2020 - FEI
Tímový projekt 2LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
B-ACSS1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Aplikácie smart terminálov
ZS 2020/2021 - FEI
I-ABSArchitektúry bezdrôtových 4G a 4G+ sietí
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
B-BP1-TLBakalársky projekt 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
I-CSOČíslicové spracovanie obrazuZS 2020/2021 - FEI
I-CSRZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-DP1-MKZS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-TLDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32454_3DDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-TLDizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-KPVKódovanie a prenos videaZS 2020/2021 - FEI
Komunikačné a informačné siete
ZS 2020/2021 - FEI
D-ODP-TLObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videaZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-PS2-TLPredmet špecializácie Telekomunikácie II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-PSSPrenosové systémy a sieteZS 2020/2021 - FEI
Riadenie telekomunikačných sietíZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-T-TLTeória odboru Telekomunikácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-TP1-MK
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-VP1-TLVedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-TLVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP3-TLVedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Analógové a číslicové spracovanie signálov 2LS 2020/2021 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-A2G3GArchitektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-BP1-TLBakalársky projekt 1LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP2-TL
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-CSSTČíslicové spracovanie signálov
LS 2020/2021 - FEI
B-DK1Digitálne komunikácie 1
LS 2020/2021 - FEI
Digitálny model a 3D tlačLS 2020/2021 - FA
I-DP-MKDiplomová prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-DP1-MKDiplomový projekt 1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
IPv6 a Internet vecíLS 2020/2021 - FEI
I-KNGNKoncepty, architektúry a protokoly NGNLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
I-MKRLS 2020/2021 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-MSAPLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-PMTLPravdepodobnostné modely v telekomunikáciách
LS 2020/2021 - FEI
Prístupové sieteLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
B-SPSSŠirokopásmové systémy a sieteLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Telemetria a prenos údajovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-TP2-MK
LS 2020/2021 - FEI