16. 9. 2019  15:00 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FA, LS 2019/2020 - FEI, ZS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
B-ACSS1Analógové a číslicové spracovanie signálov 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-ASTAplikácie smart terminálovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
I-ABSArchitektúry bezdrôtových 4G a 4G+ sietíZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
B-BZP-TLBakalárska záverečná prácaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP1-TLBakalársky projekt 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-BEKBezdrôtové komunikácieZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-BTSSSBezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služiebZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
I-CSOČíslicové spracovanie obrazuZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-CSRČíslicové spracovanie rečiZS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-DK2Digitálne komunikácie 2ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-DP1-MKDiplomový projekt 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32459_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DS-TLDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP1-TLDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP1E-TLDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP2-TLDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP2E-TLDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP3-TLDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP3E-TLDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32454_3DDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DP4-TLDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP4E-TLDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP5E-TLDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP6E-TLDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-KPVKódovanie a prenos videaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-KISKomunikačné a informačné sieteZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
D-ODP-TLObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-OSDOperačné systémy a databázyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
I-OKSSOptokomunikačné systémy a sieteZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
I-PMSOVPokročilé metódy spracovania obrazu a videaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-PS1-TLPredmet špecializácie Telekomunikácie I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-PS2-TLPredmet špecializácie Telekomunikácie II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-PSSPrenosové systémy a sieteZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
I-RTSRiadenie telekomunikačných sietíZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
B-ROCSRozhranie človek-strojZS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
I-SIBUSiete budúcnostiZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
B-SPMMSpracovanie multimédiíZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-T-TLTeória odboru Telekomunikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-TP1-MKTímový projekt 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-TSIKTTvorba softvéru v IKTZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-UNGNÚvod do konceptu, architektúry a protokolov NGNZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-VP1-TLVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP1E-TLVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP2-TLVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP2E-TLVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP3-TLVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP3E-TLVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP4-TLVedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP4E-TLVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP5E-TLVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-ACSS2Analógové a číslicové spracovanie signálov 2LS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-A2G3GArchitektúry bezdrôtových 2G a 3G sietíLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
B-BZP-TLBakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP2-TLBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-CSSTČíslicové spracovanie signálovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-DK1Digitálne komunikácie 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
2_DM3D_AUDigitálny model a 3D tlačLS 2019/2020 - FAIng. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
I-DP-MKDiplomová prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
I-DP2-MKDiplomový projekt 2LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-IPV6IPv6 a Internet vecíLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-KNGNKoncepty, architektúry a protokoly NGNLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
I-MKRMetódy klasifikácie a rozhodovaniaLS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
B-MSAPMultimediálne služby a aplikácieLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-PMTLPravdepodobnostné modely v telekomunikáciáchLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-PRSPrístupové sieteLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
I-PBTSProjektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietíLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
B-SPSSŠirokopásmové spojovacie systémyLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
I-TPUTelemetria a prenos údajovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-TP2-MKTímový projekt 2LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.