9. 12. 2019  21:30 Izabela
Akademický informačný systém

Katedra telesnej výchovy (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, ZS 2019/2020 - SvF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
B1-PT2_CPhysical Training 2ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_RTelesná výchova - reprezentáciaZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_BEDTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_VOLTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_PZVTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_POSTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_MTBTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_PLATelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_FLOTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_AQUTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_LEZTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_TURTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_FITTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_TENTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_FUTTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV_STTTelesná výchova - výberováZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV2Telesná výchova 2ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_TENTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_FITTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_FUTTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_STTTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_VOLTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4Telesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_BEDTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_POSTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_MTBTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_LEZTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_PZVTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_FLOTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_AQUTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_PLATelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV4_TURTelesná výchova 4ZS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-PT1_CPhysical Training 1LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV2_RTelesná výchova - reprezentácia 2LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV1Telesná výchova 1LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_AQUTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_PZVTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_POSTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_FITTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_TENTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_LEZTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_PLATelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_BASTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_VOLTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_STTTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_BEDTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3Telesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_MTBTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_FUTTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_FLOTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
B1-TV3_TURTelesná výchova 3LS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_STTTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_BASTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_BEDTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_AQUTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_FUTTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_VOLTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_PLATelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_POSTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_FLOTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_PZVTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_MTBTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_TENTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_TURTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_FITTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.
V1-TV3_LEZTelesná výchova 3 - výberováLS 2019/2020 - SvFMgr. Marián Decký, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.