3. 6. 2020  16:08 Karolína
Akademický informační systém

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandská studia - FA.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
3_DZP_ADizertačná práca - A2019/2020 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
3_DZSK_ODizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FA
3_DZPT4_ODizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Dizertačný projekt V
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
53070_DProjekt DP / Dizertačná skúška
2019/2020 - doktorandská studia - FA
53805_D2019/2020 - doktorandská studia - FA
53005_D
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Teória tvorby I
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Teória tvorby II
2019/2020 - doktorandská studia - FA
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FA
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
53405_D2019/2020 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Vedecká a umelecká činnosť II
2019/2020 - doktorandská studia - FA
3_VUC2_O2019/2020 - doktorandská studia - FAIng. arch. Ján Legény, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FA
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
3_VUC5_O2019/2020 - doktorandská studia - FA
53062_D2019/2020 - doktorandská studia - FAIng. arch. Ján Legény, PhD.
53063_D
2019/2020 - doktorandská studia - FA
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
3_VSA1_A
2019/2020 - doktorandská studia - FA
3_VSA2_A
2019/2020 - doktorandská studia - FA
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
53821_D
2019/2020 - doktorandská studia - FA
2019/2020 - doktorandská studia - FA
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
2_ASM6_ADLS 2019/2020 - FA
2_DP_A
LS 2019/2020 - FA
2_DS_A
LS 2019/2020 - FA
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2_EKA6_AEkologický koncept architektonickej tvorby
LS 2019/2020 - FA
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
LS 2019/2020 - FA
LS 2019/2020 - FA
2_SSK_A
LS 2019/2020 - FA
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
1_APR1_AUArchitektúra a prostredie I
ZS 2020/2021 - FA
2_APR2_AZS 2020/2021 - FA
1_AN3_AUAteliér navrhovania III
ZS 2020/2021 - FA
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
1_AN7M6_AUAteliér navrhovania VII (modul M 6)
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Ateliérový seminár I (modul M 6)ZS 2020/2021 - FA
Dizertačná práca - A2020/2021 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
3_DZSK_O
2020/2021 - doktorandská studia - FA
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
3_DZSK_A2020/2021 - doktorandská studia - FA
3_DZPT3_O2020/2021 - doktorandská studia - FA
Dizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandská studia - FA
Dizertačný projekt V2020/2021 - doktorandská studia - FAIng. arch. Ján Legény, PhD.
2_ESU6_AU
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
1_EKAT_D
ZS 2020/2021 - FA
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Enviromentálna podstata architektúry
ZS 2020/2021 - FA
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Teória tvorby I2020/2021 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
3_TT22020/2021 - doktorandská studia - FA
3_VUC2_A2020/2021 - doktorandská studia - FA
Vedecká a umelecká činnosť II2020/2021 - doktorandská studia - FAIng. arch. Ján Legény, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FA
3_VUC4_O
2020/2021 - doktorandská studia - FA
3_VUC5_OVedecká a umelecká činnosť V2020/2021 - doktorandská studia - FA
Vybrané kapitoly I (modul M6)
ZS 2020/2021 - FA
2020/2021 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FA
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Alternatívne materiály a technológie
LS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Diplomová prácaLS 2020/2021 - FAprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2_DS_A
LS 2020/2021 - FA
Ekologický koncept architektonickej tvorbyLS 2020/2021 - FA
2_PAD15_ALS 2020/2021 - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Svetlo a zvuk v architektúreLS 2020/2021 - FAprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2_SSK_ALS 2020/2021 - FA