18. 9. 2020  9:02 Eugénia
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT, 2020/2021 - doktorandská studia - FAD, ZS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Architektonické kreslenie
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
1_AS1M5_AUAteliérový seminár I (modul M 5)
ZS 2020/2021 - FAD
1_DAU1_AUZS 2020/2021 - FAD
1_DAU3_AUDejiny architektúry a umenia IIIZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Dejiny dizajnu IIZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
N500D2_4IDejiny umenia IIIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Dejiny výtvarného umenia IZS 2020/2021 - FADdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Dejiny výtvarného umenia IIIZS 2020/2021 - FADdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAD
3_IAO_O2020/2021 - doktorandská studia - FADdoc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Obnova pamiatok
ZS 2020/2021 - FAD
N500O0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
2_PAD25_AZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
N500P0_4IPrincípy konzervovania a reštaurovania
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
N500P5_4DPrincípy ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
ZS 2020/2021 - FADprof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Teória architektúry a urbanizmuZS 2020/2021 - FADdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Tradičné a novodobé konštrukčné materiály a technológie
ZS 2020/2021 - FAD
Úvod do štúdia architektúry a urbanizmu
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I2020/2021 - doktorandská studia - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
3_VSO2_OVybrané state z obnovy architektonického dedičstva II2020/2021 - doktorandská studia - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Vývoj interiéru a nábytkuZS 2020/2021 - FADMgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ateliér navrhovania IV
LS 2020/2021 - FAD
1_BP_AUBakalárska práca
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Dejiny architektúry a umenia IILS 2020/2021 - FAD
1_DED1_DDejiny dizajnu ILS 2020/2021 - FAD
Dejiny kultúry a vývoj architektonického myslenia
LS 2020/2021 - FAD
Dejiny stavby miest
LS 2020/2021 - FAD
N500D1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FAD
1_FAR_DLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
2_FAR_AULS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
2_HSI5_ADLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Štátna skúška
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
1_VIN_D
LS 2020/2021 - FAD

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.