8. 12. 2019  15:07 Marína
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA, ZS 2019/2020 - FA.

KódNázov predmetuObdobieGarant
1_AN7M3_AUAteliér navrhovania VII (modul M 3)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
1_AN7M7_AUAteliér navrhovania VII (modul M 7)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
1_AS1M3_AUAteliérový seminár I (modul M 3)ZS 2019/2020 - FAIng. arch. Yakoub Meziani, PhD.
1_AS1M7_AUAteliérový seminár I (modul M 7)ZS 2019/2020 - FAIng. arch. Eva Vojteková, PhD.
2_KRB8_AKonverzia a rekonštrukcia budovZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_PRX1_AUPrax IZS 2019/2020 - FAIng. arch. Katarína Kujanová, PhD.
2_STC3_AStavby technickej civilizácieZS 2019/2020 - FAIng. arch. Yakoub Meziani, PhD.
1_STAV1_AUStaviteľstvo IZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
1_STAV3_AUStaviteľstvo IIIZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
1_STAV4_AUStaviteľstvo IVZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_TZB1_AUTechnické zariadenie budov IZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
53811_DTeória arch. tvorby II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.
1_VKM3_AUVybrané kapitoly I (modul M3)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
1_VKM7_AUVybrané kapitoly I (modul M7)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
2_EEB8_AEnergetická efektívnosť budovLS 2019/2020 - FAIng. Dagmar Lavrinčíková, PhD.
1_PBB_AUPožiarna bezpečnosť budovLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
2_PPR3_APracovné prostredieLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
1_ST1_AUStatika ILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
1_STAV2_AUStaviteľstvo IILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_STAV5_AUStaviteľstvo VLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
2_STAV6_AStaviteľstvo VILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_TZB2_AUTechnické zariadenie budov IILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
2_TEK8_ATektonika v architektúreLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_VIS_AUVýrobné a inžinierske stavbyLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
58888_5BŽ - celkový výsledokLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.