20. 10. 2020  5:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Dekanát (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
53077_D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADIng. arch. Ján Legény, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.