16. 9. 2019  14:10 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Dekanát (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA.

KódNázov predmetuObdobieGarant
53077_DDizertačná práca / Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAIng. arch. Ján Legény, PhD.
53001_DTeória a metodológia vedy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.