20. 10. 2020  5:23 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav architektúry obytných budov (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2_AT2_AAteliér II
ZS 2020/2021 - FAD
1_AN1_AUZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
1_AN7M1_AUAteliér navrhovania VII (modul M 1)ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
1_AS1M1_AUZS 2020/2021 - FAD
1_PRX2_AU
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
2_ROP1_ARevitalizácia obytného prostrediaZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
1_ZAN1_AU
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
2_AT2_AAteliér IILS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
2_AT2_ULS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
2_ATS2_AAteliérový seminár II
LS 2020/2021 - FAD
1_ASA2_AU
LS 2020/2021 - FAD
Obytné budovy
LS 2020/2021 - FAD
1_PRX2_AUPrax II
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
2_ROP1_A
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
Vízie vidieka
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
2_VTB1_AVývojové trendy bývania
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.