21. 10. 2020  6:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Architektúra a prostredie IZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2_APR2_A
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Ateliér navrhovania III
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
1_AN7M6_AUAteliér navrhovania VII (modul M 6)
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
1_AS1M6_AU
ZS 2020/2021 - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_DZSK_O
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_DZPT3_ODizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_DZPT5_O2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADIng. arch. Ján Legény, PhD.
2_ESU6_AU
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
ZS 2020/2021 - FAD
2_EPA6_AZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
3_TT12020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Teória tvorby II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_VUC2_OVedecká a umelecká činnosť II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
3_VUC3_O
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Vedecká a umelecká činnosť IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
1_VKM6_AUVybrané kapitoly I (modul M6)
ZS 2020/2021 - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Vybrané state z architektúry II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
LS 2020/2021 - FAD
Diplomová práca
LS 2020/2021 - FAD
2_DS_ALS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
2_EKA6_ALS 2020/2021 - FADIng. arch. Klára Macháčová, PhD.
2_PAD15_APrezentácia architektonického dedičstva I
LS 2020/2021 - FAD
Štátna skúška
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.