21. 10. 2020  6:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FAD, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FAD
Ateliér navrhovania VII (modul M 5)ZS 2020/2021 - FAD
1_AS1M5_AUZS 2020/2021 - FAD
Dejiny architektúry a umenia I
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
1_DAU3_AUDejiny architektúry a umenia IIIZS 2020/2021 - FAD
1_DAU4_AU
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
ZS 2020/2021 - FAD
N500D0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N500D2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
ZS 2020/2021 - FAD
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Dejiny výtvarného umenia III
ZS 2020/2021 - FAD
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
3_DZP_ODizertačná práca - O2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_IAO_O
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Obnova pamiatokZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Ochrana a obnova dedičstva
ZS 2020/2021 - FCHPT
Prezentácia architektonického dedičstva IIZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N500P5_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2_RET7_AUZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Súčasné trendy v architektúreZS 2020/2021 - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Teória a metodológia vedy II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Teória architektúry a urbanizmuZS 2020/2021 - FAD
2_TNK5_ATradičné a novodobé konštrukčné materiály a technológie
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
1_VKM5_AUVybrané kapitoly I (modul M5)ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAD
3_VSO1_OVybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Vývoj interiéru a nábytku
ZS 2020/2021 - FAD
Ateliér navrhovania IVLS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
1_DED1_DDejiny dizajnu ILS 2020/2021 - FAD
Dejiny kultúry a vývoj architektonického myslenia
LS 2020/2021 - FAD
1_DSM_AUDejiny stavby miestLS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
1_DVU2_DDejiny výtvarného umenia IILS 2020/2021 - FAD
1_FAR_DFarbaLS 2020/2021 - FAD
Farba - princípy navrhovania
LS 2020/2021 - FAD
Historický stavebný interiérLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
1_SSK_AU
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.