21. 10. 2020  6:29 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
1_AN7M3_AUZS 2020/2021 - FAD
Ateliér navrhovania VII (modul M 7)ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
1_AS1M3_AUZS 2020/2021 - FAD
1_AS1M7_AU
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
1_PRX1_AUPrax I
ZS 2020/2021 - FAD
2_STC3_AZS 2020/2021 - FADIng. arch. Yakoub Meziani, PhD.
1_STAV1_AUStaviteľstvo IZS 2020/2021 - FAD
1_STAV3_AUStaviteľstvo III
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
1_STAV4_AUStaviteľstvo IVZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
1_VKM3_AUVybrané kapitoly I (modul M3)
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Vybrané kapitoly I (modul M7)ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Požiarna bezpečnosť budovLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
Statika ILS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
1_STAV2_AULS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
1_TZB2_AUTechnické zariadenie budov II
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
1_VIS_AUVýrobné a inžinierske stavbyLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.