21. 10. 2020  6:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav interiéru a výstavníctva (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
1_APD_DArchitektonické prostredie a dizajn
ZS 2020/2021 - FAD
Ateliér IZS 2020/2021 - FAD
2_AT3_DZS 2020/2021 - FAD
1_AN6_AUZS 2020/2021 - FAD
Ateliér navrhovania VII (modul M 4)ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
1_AS1M4_AUAteliérový seminár I (modul M 4)ZS 2020/2021 - FAD
2_ATS3_DAteliérový seminár III
ZS 2020/2021 - FAD
Dizajn v kontexte spoločnosti
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
2_HUMP_DHumanizácia mikroprostrediaZS 2020/2021 - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
2_HUM4_AHumanizácia mikroprostrediaZS 2020/2021 - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
2_KTI4_ADKontexty tvorby interiéruZS 2020/2021 - FAD
2_MOI4_AMobiliár interiéru
ZS 2020/2021 - FAD
Verejný interiérZS 2020/2021 - FAD
Vybrané kapitoly I (modul M4)
ZS 2020/2021 - FAD
Výstavníctvo
ZS 2020/2021 - FAD
2_VST4_ADVýstavníctvoZS 2020/2021 - FADIng. arch. Igor Salcer, ArtD.
2_ATD_DAktuálne trendy v dizajneLS 2020/2021 - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Aplikácia dreva v dizajneLS 2020/2021 - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
2_BYTI_D
LS 2020/2021 - FAD
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Činitele v interiéri
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
2_DS_D
LS 2020/2021 - FAD
Dizajn nábytku
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Dizajn v kontexte spoločnostiLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
1_INT_AUInteriér
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
2_PMM_DPrvky mestského mobiliáru
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.