20. 10. 2020  5:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
2_AT1_AU
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ateliér III
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Ateliérový seminár I - spracovanie územného plánu
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
1_AS1M9_AUAteliérový seminár I (modul M 9)
ZS 2020/2021 - FAD
Ateliérový seminár IIIZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
3_DZP_U2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
3_DZSK_UDizertačná skúška - U
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_LSC1_AUZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
2_PAFM_DPrezentácia architektúry pomocou fyzických modelovZS 2020/2021 - FAD
1_URB1_AUUrbanizmus IZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
ZS 2020/2021 - FAD
2_UMM_UZS 2020/2021 - FAD
2_VPR_UVerejné priestory
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Vybrané kapitoly I (modul M8)ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
Vybrané kapitoly urbanizmuZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAD
3_VSU1_U2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
1_AN5_AULS 2020/2021 - FAD
Ateliérový seminár II - U
LS 2020/2021 - FAD
2_DP_UDiplomová prácaLS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_DS_U
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_KOM2_AUKompozícia II
LS 2020/2021 - FAD
Krajinná a parková architektúra
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
LS 2020/2021 - FAD
Štátna skúška
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_UEK_U
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
Úvod do legislatívy v AU
LS 2020/2021 - FAD
Verejné priestory A
LS 2020/2021 - FAD

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.