21. 10. 2020  6:36 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF, LS 2020/2021 - SvF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Princípy a zásady krajinárskej tvorby
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
Systematika tvorivých činností v území2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
Teória a metodológia krajinnej architektúry
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-ULÚvod do legislatívy v KAKP
LS 2020/2021 - SvF
Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
D1-PZKT2021/2022 - doktorandské štúdiá - SvF
D1-STCU
2021/2022 - doktorandské štúdiá - SvF
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
D1-TMKATeória a metodológia krajinnej architektúry2021/2022 - doktorandské štúdiá - SvF
D1-VSKEKP2021/2022 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.