16. 9. 2019  14:18 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
D1-PZKTPrincípy a zásady krajinárskej tvorby2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
D1-STCUSystematika tvorivých činností v území2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
D1-TMKATeória a metodológia krajinnej architektúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
D1-VSKEKPVybrané state z krajinnej ekológie a krajinného plánovania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
2_HKS_AUHistorické krajinné štruktúryLS 2019/2020 - FAdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-ULÚvod do legislatívy v KAKPLS 2019/2020 - SvFIng. Tamara Reháčková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.