21. 10. 2020  6:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav architektúry občianskych budov (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2_AT3_A
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
1_AS1M2_AUAteliérový seminár I (modul M 2)
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
2_ATS3_AZS 2020/2021 - FAD
2_CVC2_AZS 2020/2021 - FADIng. arch. Eva Oravcová, PhD.
2_DGA1_AUDigitálna architektúra IZS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Koncepcia vnútorných priestorov
ZS 2020/2021 - FAD
2_LSA2_ALetná škola architektúry IIZS 2020/2021 - FAD
2_LSA2_UZS 2020/2021 - FAD
Občianske budovy IIZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
ZS 2020/2021 - FADIng. arch. Eva Oravcová, PhD.
1_PS_AUProjekt stavbyZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
ŠS - Dejiny umenia a dejiny dizajnu
ZS 2020/2021 - FAD
57775_5I
ZS 2020/2021 - FAD
57777_5IZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FAD
57774_5BŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajneZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
ŠS-Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných staviebZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
1_VKM2_AUZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
2_AT3_ALS 2020/2021 - FADprof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Ateliér navrhovania IILS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
LS 2020/2021 - FAD
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Kompozícia ILS 2020/2021 - FAD
2_LSA2_A
LS 2020/2021 - FAD
2_LSA2_U
LS 2020/2021 - FAD
1_OBC1_AUObčianske budovy ILS 2020/2021 - FAD
2_RVB2_ARevitalizácia verejných budovLS 2020/2021 - FAD
ŠS - Dejiny umenia a dejiny dizajnu
LS 2020/2021 - FAD
ŠS - Teória a metodológia architektonickej tvorby
LS 2020/2021 - FAD
ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
LS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
ŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajneLS 2020/2021 - FAD
52802_5B
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
ŠS-Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
2_VPA_AULS 2020/2021 - FADdoc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.