20. 10. 2020  6:28 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav dizajnu (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Anatómia
ZS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
1_APD3_DAteliér priemyselného dizajnu IIIZS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_APD5_DAteliér priemyselného dizajnu V
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
1_ATS1_DAteliérový seminár IZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_APVP_DAutorské právo a výkon povolaniaZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
Dizajnérska kresba IZS 2020/2021 - FADMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_DVZJ_DZS 2020/2021 - FADMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
3_DZP_DDizertačná práca - D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Dizertačná skúška - D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
1_DTP_DZS 2020/2021 - FAD
1_FOT_D
ZS 2020/2021 - FAD
1_GRD1_DGrafický dizajn I
ZS 2020/2021 - FAD
Interdisciplinárne aspekty dizajnu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
1_ODIZ_DObalový dizajn
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
PísmoZS 2020/2021 - FADIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_PP2D_D
ZS 2020/2021 - FAD
1_PP3D1_DPočítačová podpora 3D I
ZS 2020/2021 - FAD
1_PP3D2_DPočítačová podpora 3D II
ZS 2020/2021 - FAD
1_PRX1_DPrax I
ZS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Radovan Pekník
ZS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Radovan Pekník
ZS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Radovan Pekník
Prezentácia v dizajne
ZS 2020/2021 - FAD
1_PTYP_DPrototypovanieZS 2020/2021 - FAD
2_SEH_DSemiotika a hermeneutikaZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_TMD_DTeória a metodológia dizajnuZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
ZS 2020/2021 - FAD
Úvod do štúdia dizajnu
ZS 2020/2021 - FAD
3_VSD1_D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADdoc. akad. soch. Peter Humaj
3_VSD2_D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
1_ZDIZ1_DZS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
2_AT2_DAteliér IILS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Peter Humaj
Ateliér priemyselného dizajnu IV
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Peter Humaj
Ateliérový seminár II
LS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
2_ATS2_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Bakalárska práca
LS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DET_DDejiny technikyLS 2020/2021 - FAD
2_DP_DDiplomová prácaLS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
Dizajn v mäkkých materiáloch I
LS 2020/2021 - FAD
Dizajn v mäkkých materiáloch IILS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DKR2_D
LS 2020/2021 - FAD
1_ERG_D
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Peter Humaj
1_FOTD_DFotografický dizajnLS 2020/2021 - FADMgr. art. Monika Stacho, ArtD.
2_GPR_DLS 2020/2021 - FAD
1_GRD2_DGrafický dizajn II
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
Počítačová podpora 3D III
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
2_PKI_D
LS 2020/2021 - FAD
1_RMF_DRiadenie malej firmy
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
1_STM2_DStavba modelu IILS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
Stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne IILS 2020/2021 - FAD
2_SSK_DLS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_ZDIZ2_DZáklady dizajnu IILS 2020/2021 - FAD

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.