20. 10. 2020  5:51 Vendelín
Akademický informačný systém

Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (CpPV FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2_MOT_AUModelovanie organických tvarov v AU
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
2_FVDV_AUFinalizácia vizualizácií a digitálnych výstupov
LS 2020/2021 - FAD
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.