20. 10. 2020  5:54 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Cudzí jazyk IIZS 2020/2021 - FAD
1_CJ2_DZS 2020/2021 - FADIng. Pavol Gajdoš
1_CJER_AU
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. Pavol Gajdoš
Interdisciplinárne aspekty urbanizmu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Kreslenie I
ZS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Milan Lukáč
1_KRES1_DKreslenie IZS 2020/2021 - FADakad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
1_MOD_DZS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
ZS 2020/2021 - FAD
1_PMK_D
ZS 2020/2021 - FAD
Seminár z CJ I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADIng. Pavol Gajdoš
Seminár z CJ I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_SCJ2_ASeminár z CJ II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
3_SCJ2_D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Seminár z CJ II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADIng. Pavol Gajdoš
1_STM1_DZS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
Výtvarné prezentačné techniky
ZS 2020/2021 - FAD
1_CJ1_AUCudzí jazyk ILS 2020/2021 - FADIng. Pavol Gajdoš
LS 2020/2021 - FADIng. Pavol Gajdoš
1_KRES2_D
LS 2020/2021 - FAD
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
1_LSK1_DLetná škola kresby ILS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_MOD_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Milan Lukáč
Sochárska kompozíciaLS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_STM_DLS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.