1. 6. 2020  22:30 Žaneta
Akademický informačný systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DS-ENEDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP1E-ENEDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3E-ENEDizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-ENEDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-ENE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS1-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
D-PS2-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-T-ENE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Vedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-ENE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-ENEVedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP3E-ENEVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP4E-ENE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP5E-ENEVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
I-AENE
LS 2019/2020 - FEI
Bakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEI
B-BP2-EELS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Diagnostika izolačných systémovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 1
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Elektrárne 2
LS 2019/2020 - FEI
Elektrické inštalácieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Elektrické systémy elektrárníLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Obnoviteľné zdroje energie
LS 2019/2020 - FEI
I-PVELS 2019/2020 - FEI
I-PSESLS 2019/2020 - FEI
Svetelná technika
LS 2019/2020 - FEI
I-SZPLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-SVIET
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Technológie v elektroenergetike
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Využitie elektriny a elektrické zariadenia
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-ZEELS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Bakalársky projekt 1ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BEZBezpečnosť v elektrotechnike
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-DSPROJDistribučné siete a projektovanie
ZS 2020/2021 - FEI
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DS-ENE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-ENEDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-ENE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-ENE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP6E-ENEDizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ekologia v elektroenergetike
ZS 2020/2021 - FEI
Elektrárne 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
I-ESP
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
B-ENEFZS 2020/2021 - FEI
I-IEIBInteligentné elektrické inštalácie budov
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-IEKO
ZS 2020/2021 - FEI
Mechanika kontinua
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Meranie svetla a fariebZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Metalické a optické vodiče a kábleZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Obnoviteľné zdroje energieZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
I-OZS
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
D-PS1-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
D-PS2-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Riadenie elektrizačnej sústavyZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Solárne energetické prvky a systémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
I-SZPSvetelné zdroje a predradníky
ZS 2020/2021 - FEI
Technika vysokých napätí
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Teória odboru Elektroenergetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-USESZS 2020/2021 - FEI
B-UIBEÚvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnikeZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Vedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP3-ENEVedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP5E-ENE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vesmírna komunikácia
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-PSZdroje energieZS 2020/2021 - FEI
Aplikovaná elektroenergetikaLS 2020/2021 - FEI
B-BZP-EE
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BP2-EEBakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
B-DISDiagnostika izolačných systémov
LS 2020/2021 - FEI
Diplomová práca
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Diplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
I-DP3-ENEDiplomový projekt 3LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-ELEK2LS 2020/2021 - FEI
Elektrické inštalácieLS 2020/2021 - FEI
B-ELSELLS 2020/2021 - FEI
B-ELMATElektrotechnické materiályLS 2020/2021 - FEI
I-IEIBLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
I-PVELS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
I-PSES
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-SVET
LS 2020/2021 - FEI
I-SVIETSvietidlá
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Technika vysokých napätí
LS 2020/2021 - FEI
B-TECHEELS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
B-TRHETrh s elektrinou
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-ZEE
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI