12. 11. 2019  9:27 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav výrobných technológií (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF, ZS 2019/2020 - MTF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
ASSM03_6IAlternatívne spôsoby spájania materiálovZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
APP103_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IZS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
APP303_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IIIZS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
BPRO03_6BBakalársky projektZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
CASM03_6DCA systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
CASY03_6DCA systémy a počítačová simulácia procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
CATS03_6ICA technológie a systémyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
CDCM03_6BCAD/CAMZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
DPRO03_6IDiplomový projektZS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
DIP103_6DDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP203_6DDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP303_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP403_6DDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP503_6DDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP603_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
EMOT03_6IExperimentálne metódy v obrábaní a tvárneníZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
EMVO03_6DExperimentálne metódy výskumu v odbore2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
KPC203_6BKonštruovanie s podporou počítača IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MEAT03_6BMechanizácia a automatizáciaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MESY03_6DMechatronické systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MEVP03_6DMetódy vedeckej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MSPO03_6IModelovanie a simulácia procesov obrábaniaZS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
OBRS03_6IObrábacie strojeZS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
OSNA03_6IObrábacie stroje a nástrojeZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
PPT103_6BPočítačová podpora výrobných technológií IZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PPT203_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PSTP03_6DPočítačová simulácia technologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
PSVS03_6DProgramovanie strojov a výrobných systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
PRMM03_6IProgresívne metódy montážeZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
PRMO03_6IProgresívne metódy obrábaniaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
PMOD03_6IProgresívne metódy odlievaniaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
PMET03_6IProgresívne metódy tvárneniaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
PMEZ03_6IProgresívne metódy zváraniaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
PVSY03_6IProjektovanie výrobných systémovZS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PRVY03_6BProjektovanie výrobyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
REOP03_6IRenovácie a opravyZS 2019/2020 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
RENA03_6BRezné nástrojeZS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TETV03_6BTechnológia tvárneniaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
TZLI03_6BTechnológia zlievarenstvaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TESM03_6ITechnológie spracovania materiálovZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
TRSP03_6DTeória riadenia strojov a procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TESA03_6DTeória systémov a automatov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TETV03_6ITeória tvárneniaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
SCP203_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCP103_6BThe Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies IZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCFT03_6BThe Selected Chapters of Forming TechnologyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
SCCT03_6BThe Selected Chapters of Foundry TechnologyZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
SCHT03_6IThe Selected Chapters of Theories I (Forming, Machining)ZS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
TVSN03_6ITvárniace stroje a nástrojeZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
VSTT03_6DVybrané state z teórie a technológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VSOM03_6DVybrané state z teórie a technológie obráb.,metrológie a montáže2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VSTV03_6DVybrané state z teórie a technológie tvárnenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
VSZL03_6DVybrané state z teórie a technológie zlievania2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VSZV03_6DVybrané state z teórie a technológie zvárania2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
VRNA03_6IVýroba a renovácia nástrojovZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
VYS103_6IVýrobné systémy IZS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
VYS203_6IVýrobné systémy IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
VYP103_6DEVýskumná práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VYP203_6DEVýskumná práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP303_6DEVýskumná práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP403_6DVýskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP503_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP603_6DVýskumná práca VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP703_6DVýskumná práca VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZMON03_6BZáklady montážeZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
ZVSZ03_6IZváracie stroje a zariadeniaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
MOVE03_6D3D-modelovanie a verifikácia počítačových modelov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
APP203_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
AVMS03_6IAutomatizované výrobné a montážne systémyLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
CAA03_6BCAALS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
CAPP03_6ICAPPLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
CAQ03_6BCAQLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
FCPT03_6BFundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected ChaptersLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
IIZV03_6IInžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraníLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
KPC103_6BKonštruovanie s podporou počítača ILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
KPC303_6BKonštruovanie s podporou počítača IIILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
KOKV03_6IKontrola kvality výrobkovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
KKZS03_6IKontrola kvality zvarových spojovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
LOVS03_6ILogistika výrobných systémovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MKPV03_6IMeranie a kontrola parametrov výrobkovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
MKTP03_6BMetrológia a kvalita technologických procesovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
MSPT03_6IModelovanie a simulácia procesov tvárneniaLS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MPOT03_6IModelovanie procesov obrábania a tvárneniaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
MONT03_6IMontážLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
MOST03_6IMontážne strojeLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
NOPS03_6INavrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
NAVZ03_6INavrhovanie a výroba zvarkovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
NTPR03_6INavrhovanie technologických pracovískLS 2019/2020 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
OCNC03_6BObrábanie na CNC strojochLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PPT303_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
PRVS03_6IPrevádzkovanie výrobných systémovLS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PROM03_6BPriemyselné roboty a manipulátoryLS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PRIP03_6BPrípravkyLS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PVMT03_6IProgramovanie výrobnej a manipulačnej technikyLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
RAVP03_6BRacionalizácia výrobných procesovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
REIN03_6IReverzné inžinierstvoLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
SPAJ03_6ISpájkovanieLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
SPST03_6IStroje pre špeciálne technológieLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
TPVY03_6ITechnická príprava výrobyLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
TPVZ03_6ITechnická príprava výroby vo zváraní a spájaní materiálovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
TEMO03_6BTechnológia montážeLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
TVFJ03_6ITechnológia výroby foriem a jadierLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TCHZ03_6BTechnológia zváraniaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
TCHK03_6BTechnologickosť konštrukcieLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
TVPM03_6ITechnológie výroby progresívnych materiálovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TEOB03_6ITeória obrábaniaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
TEZL03_6ITeória zlievarenstvaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TEZV03_6ITeória zváraniaLS 2019/2020 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
SCP303_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
SCNC03_6BThe Selected Chapters of Computer Numerical ControlLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCHW03_6IThe Selected Chapters of Theories II (Welding, Foundry)LS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
SCWT03_6BThe Selected Chapters of Welding TechnologyLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
UVYS03_6IÚdržba výrobných systémovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
UPPT03_6BÚvod do počítačovej podpory výrobných technológiíLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
VYRT03_6BVýrobná technikaLS 2019/2020 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií ILS 2019/2020 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
ASSM03_6IAlternatívne spôsoby spájania materiálovZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
APP103_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IZS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
APP303_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IIIZS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
BPRO03_6BBakalársky projektZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
CASM03_6DCA systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
CASY03_6DCA systémy a počítačová simulácia procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
CATS03_6ICA technológie a systémyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
CDCM03_6BCAD/CAMZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
DPRO03_6IDiplomový projektZS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
DIP103_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP203_6DDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP303_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP403_6DDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP503_6DDizertačný projekt V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
DIP603_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
EMOT03_6IExperimentálne metódy v obrábaní a tvárneníZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
EMVO03_6DExperimentálne metódy výskumu v odbore2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
KPC203_6BKonštruovanie s podporou počítača IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MEAT03_6BMechanizácia a automatizáciaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MESY03_6DMechatronické systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
MEVP03_6DMetódy vedeckej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MSPO03_6IModelovanie a simulácia procesov obrábaniaZS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
OBRS03_6IObrábacie strojeZS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
OSNA03_6IObrábacie stroje a nástrojeZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
PPT103_6BPočítačová podpora výrobných technológií IZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PPT203_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PSTP03_6DPočítačová simulácia technologických procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
PSVS03_6DProgramovanie strojov a výrobných systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
PRMM03_6IProgresívne metódy montážeZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
PRMO03_6IProgresívne metódy obrábaniaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
PMOD03_6IProgresívne metódy odlievaniaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
PMET03_6IProgresívne metódy tvárneniaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
PMEZ03_6IProgresívne metódy zváraniaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
PVSY03_6IProjektovanie výrobných systémovZS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PRVY03_6BProjektovanie výrobyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
REOP03_6IRenovácie a opravyZS 2020/2021 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
RENA03_6BRezné nástrojeZS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TETV03_6BTechnológia tvárneniaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
TZLI03_6BTechnológia zlievarenstvaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TESM03_6ITechnológie spracovania materiálovZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
TRSP03_6DTeória riadenia strojov a procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TESA03_6DTeória systémov a automatov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
TETV03_6ITeória tvárneniaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
SCP203_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCP103_6BThe Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies IZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCFT03_6BThe Selected Chapters of Forming TechnologyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
SCCT03_6BThe Selected Chapters of Foundry TechnologyZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
SCHT03_6IThe Selected Chapters of Theories I (Forming, Machining)ZS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
TVSN03_6ITvárniace stroje a nástrojeZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
VSTT03_6DVybrané state z teórie a technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VSOM03_6DVybrané state z teórie a technológie obráb.,metrológie a montáže2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VSTV03_6DVybrané state z teórie a technológie tvárnenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
VSZL03_6DVybrané state z teórie a technológie zlievania2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VSZV03_6DVybrané state z teórie a technológie zvárania2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
VRNA03_6IVýroba a renovácia nástrojovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
VYS103_6IVýrobné systémy IZS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
VYS203_6IVýrobné systémy IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
VYP103_6DEVýskumná práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
VYP203_6DEVýskumná práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP303_6DEVýskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP403_6DVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP503_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP603_6DVýskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
VYP703_6DVýskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZMON03_6BZáklady montážeZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
ZVSZ03_6IZváracie stroje a zariadeniaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
MOVE03_6D3D-modelovanie a verifikácia počítačových modelov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
APP203_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
AVMS03_6IAutomatizované výrobné a montážne systémyLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
CAA03_6BCAALS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
CAPP03_6ICAPPLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
CAQ03_6BCAQLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
FCPT03_6BFundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected ChaptersLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
IIZV03_6IInžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraníLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
KPC103_6BKonštruovanie s podporou počítača ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
KPC303_6BKonštruovanie s podporou počítača IIILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
KOKV03_6IKontrola kvality výrobkovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
KKZS03_6IKontrola kvality zvarových spojovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
LOVS03_6ILogistika výrobných systémovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
MKPV03_6IMeranie a kontrola parametrov výrobkovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
MKTP03_6BMetrológia a kvalita technologických procesovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
MSPT03_6IModelovanie a simulácia procesov tvárneniaLS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MPOT03_6IModelovanie procesov obrábania a tvárneniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
MONT03_6IMontážLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
MOST03_6IMontážne strojeLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
NOPS03_6INavrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
NAVZ03_6INavrhovanie a výroba zvarkovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
NTPR03_6INavrhovanie technologických pracovískLS 2020/2021 - MTFprof. Dr. Ing. Jozef Peterka
OCNC03_6BObrábanie na CNC strojochLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
PPT303_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
PRVS03_6IPrevádzkovanie výrobných systémovLS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PROM03_6BPriemyselné roboty a manipulátoryLS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PRIP03_6BPrípravkyLS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
PVMT03_6IProgramovanie výrobnej a manipulačnej technikyLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
RAVP03_6BRacionalizácia výrobných procesovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
REIN03_6IReverzné inžinierstvoLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
SPAJ03_6ISpájkovanieLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
SPST03_6IStroje pre špeciálne technológieLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
TPVY03_6ITechnická príprava výrobyLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
TPVZ03_6ITechnická príprava výroby vo zváraní a spájaní materiálovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
TEMO03_6BTechnológia montážeLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Štefan Václav, PhD.
TVFJ03_6ITechnológia výroby foriem a jadierLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TCHZ03_6BTechnológia zváraniaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
TCHK03_6BTechnologickosť konštrukcieLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Augustín Görög, PhD.
TVPM03_6ITechnológie výroby progresívnych materiálovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TEOB03_6ITeória obrábaniaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Šugár, CSc.
TEZL03_6ITeória zlievarenstvaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
TEZV03_6ITeória zváraniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
SCP303_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
SCNC03_6BThe Selected Chapters of Computer Numerical ControlLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
SCHW03_6IThe Selected Chapters of Theories II (Welding, Foundry)LS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
SCWT03_6BThe Selected Chapters of Welding TechnologyLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Milan Marônek, CSc.
UVYS03_6IÚdržba výrobných systémovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Košťál, PhD.
UPPT03_6BÚvod do počítačovej podpory výrobných technológiíLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
VYRT03_6BVýrobná technikaLS 2020/2021 - MTFprof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií ILS 2020/2021 - MTFdoc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy