20. 11. 2019  21:02 Félix
Akademický informačný systém

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF, ZS 2019/2020 - MTF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BPRO04_6BBakalársky projektZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
CONT04_6IControllingZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
DPRO04_6IDiplomový projektZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
DIP104_6DDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP204_6DDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP304_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP404_6DDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
DIP504_6DDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
DIP604_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EKEK04_6DEEconomy and Economics2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKNM04_6DEkonómia2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKEK04_6DEkonómia a ekonomika2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKAP04_6IEkonomická analýza podnikuZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
ERGO04_6IErgonómiaZS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
EMRP04_6DEExact Methods in Industrial Enterprises Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EMMR04_6DExaktné metódy v manažérskom rozhodovaní2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EMRP04_6DExaktné metódy v riadení priemyselných podnikov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
FIMN04_6DEFinancial and Investment Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
FIMA04_6DEFinančný a investičný manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
FIMA04_6DFinančný a investičný manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
GKMA04_6DGlobálny komparatívny manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
HRNP04_6DHR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podniku2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MANZ04_6DEChange Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MNPP04_6DEIndustrial Enterprises Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
IMAN04_6DIntegrované manažérstvo2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
IKMA04_6DInterkulturálny manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
KMJR04_6DKreativita manažéra a jej rozvoj2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
LOVP04_6DELogistic of performance enterprise2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
LOVP04_6DLogistika výkonného podniku2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MAIS04_6DManažérske informačné systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
MAZR04_6IManažérske zručnostiZS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MNZM04_6DManažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MALZ04_6DManažment ľudských zdrojov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MAPO04_6BManažment podnikuZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MNPP04_6DManažment priemyselných podnikov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MAPR04_6DManažment projektov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
MAVY04_6IManažment výrobyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MAZM04_6DManažment zmeny2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MAZM04_6DEManažment zmien2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MARK04_6DEMarketing Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MMAN04_6DEMarketing manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MMAN04_6DMarketing manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MAPP04_6BMarketing v personálnej práciZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MVDI04_6IMedzinárodne vzťahy a diverzitaZS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MEPM04_6DMedzinárodný programový manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MULM04_6DMultikultúrny manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MZUC04_6BMzdové účtovníctvoZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
NTKM04_6DNové trendy v komplexnom manažérstve kvality2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
PRAX04_6IOdborná praxZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
OPAN04_6IOperačná analýzaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
POLO04_6BPodniková logistikaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PPMV04_6DProgresívne prístupy v manažmente výrobných systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PPMV04_6DEProgressive Approarches in Production Systems Management2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PMPK04_6DProjektovanie a manažment procesov v manažérstve kvality2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
PMVP04_6DProjektovanie a manažment výrobných procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
VPR404_6DEResearch paper IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
RKRZ04_6IRiadenie kariéry a rozvoja zamestnancovZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
RIVZ04_6IRiadenie výkonnosti zamestnancovZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
STRM04_6IStrategický manažmentZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
STME04_6BŠtatistické metódyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
TQMS04_6ITQM - IMSZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
UCTO04_6BÚčtovníctvoZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
VYP104_6DEVýskumná práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP204_6DEVýskumná práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP304_6DEVýskumná práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP404_6DVýskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
VYP404_6DEVýskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
VYP504_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
VYP604_6DVýskumná práca VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP704_6DVýskumná práca VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
ZMAK04_6BZáklady manažérstva kvalityZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
ZAMV04_6BZáklady manažmentu výrobyZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
AMRA04_6IAnalýza, meranie a racionalizácia práceLS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
DOSP04_6IDaňový a odvodový systém v personálnej práciLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
DPVR04_6BDigitálny podnik a virtuálna realitaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
FIMA04_6IFinančný manažmentLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
ITRP04_6BInformačné technológie v riadení podnikuLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
IVMA04_6IInformačný a vedomostný manažmentLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
INVM04_6IInovačný manažmentLS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
INMA04_6IInterkultúrny manažmentLS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
IKPS04_6BInžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systémLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
MKRP04_6IManažérstvo kvality a riadenie projektovLS 2019/2020 - MTFIng. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
MIRP04_6IManažment investičného rozvoja podnikuLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MALZ04_6IManažment ľudských zdrojovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MVPL04_6BManažment výroby a podniková logistikaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MARK04_6BMarketingLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MVMK04_6BMarketing v manažérstve kvalityLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
NARI04_6INástroje riadenia ľudských zdrojovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
PRAX04_6BOdborná praxLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
PEIS04_6BPersonálne informačné systémyLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
PEPO04_6IPersonálne poradenstvoLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
PEMA04_6BPersonálny manažmentLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
POKU04_6IPodniková kultúraLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
POHO04_6BPodnikové hospodárstvoLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
PROM04_6IProjektový manažmentLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
SZUP04_6ISpoločensky zodpovedné udržateľné podnikanieLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
ŠMKK04_6BŠtatistické metódy kontroly kvalityLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
VEET04_6BVšeobecná ekonomická teóriaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
ZAPO04_6BZáklady podnikaniaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
ZAPI04_6BZáklady priemyselného inžinierstvaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BPRO04_6BBakalársky projektZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
CONT04_6IControllingZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
DPRO04_6IDiplomový projektZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
DIP104_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP204_6DDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP304_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
DIP404_6DDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
DIP504_6DDizertačný projekt V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
DIP604_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EKEK04_6DEEconomy and Economics2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKNM04_6DEkonómia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKEK04_6DEkonómia a ekonomika2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
EKAP04_6IEkonomická analýza podnikuZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
ERGO04_6IErgonómiaZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
EMRP04_6DEExact Methods in Industrial Enterprises Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EMMR04_6DExaktné metódy v manažérskom rozhodovaní2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
EMRP04_6DExaktné metódy v riadení priemyselných podnikov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
FIMN04_6DEFinancial and Investment Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
FIMA04_6DFinančný a investičný manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
FIMA04_6DEFinančný a investičný manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
GKMA04_6DGlobálny komparatívny manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
HRNP04_6DHR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podniku2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MANZ04_6DEChange Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MNPP04_6DEIndustrial Enterprises Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
IMAN04_6DIntegrované manažérstvo2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
IKMA04_6DInterkulturálny manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
KMJR04_6DKreativita manažéra a jej rozvoj2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
LOVP04_6DELogistic of performance enterprise2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
LOVP04_6DLogistika výkonného podniku2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MAIS04_6DManažérske informačné systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
MAZR04_6IManažérske zručnostiZS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MNZM04_6DManažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MALZ04_6DManažment ľudských zdrojov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MAPO04_6BManažment podnikuZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MNPP04_6DManažment priemyselných podnikov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MAPR04_6DManažment projektov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
MAVY04_6IManažment výrobyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MAZM04_6DManažment zmeny2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MAZM04_6DEManažment zmien2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MARK04_6DEMarketing Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MMAN04_6DMarketing manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MMAN04_6DEMarketing manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MAPP04_6BMarketing v personálnej práciZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MVDI04_6IMedzinárodne vzťahy a diverzitaZS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MEPM04_6DMedzinárodný programový manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MULM04_6DMultikultúrny manažment2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MZUC04_6BMzdové účtovníctvoZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
NTKM04_6DNové trendy v komplexnom manažérstve kvality2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
PRAX04_6IOdborná praxZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
OPAN04_6IOperačná analýzaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
POLO04_6BPodniková logistikaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PPMV04_6DProgresívne prístupy v manažmente výrobných systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PPMV04_6DEProgressive Approarches in Production Systems Management2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
PMPK04_6DProjektovanie a manažment procesov v manažérstve kvality2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
PMVP04_6DProjektovanie a manažment výrobných procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
VPR404_6DEResearch paper IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
RKRZ04_6IRiadenie kariéry a rozvoja zamestnancovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
RIVZ04_6IRiadenie výkonnosti zamestnancovZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
STRM04_6IStrategický manažmentZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
STME04_6BŠtatistické metódyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
TQMS04_6ITQM - IMSZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
UCTO04_6BÚčtovníctvoZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
VYP104_6DEVýskumná práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP204_6DEVýskumná práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP304_6DEVýskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP404_6DVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
VYP404_6DEVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
VYP504_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
VYP604_6DVýskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
VYP704_6DVýskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
ZMAK04_6BZáklady manažérstva kvalityZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
ZAMV04_6BZáklady manažmentu výrobyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
AMRA04_6IAnalýza, meranie a racionalizácia práceLS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
DOSP04_6IDaňový a odvodový systém v personálnej práciLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
DPVR04_6BDigitálny podnik a virtuálna realitaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
FIMA04_6IFinančný manažmentLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
ITRP04_6BInformačné technológie v riadení podnikuLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
IVMA04_6IInformačný a vedomostný manažmentLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
INVM04_6IInovačný manažmentLS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
INMA04_6IInterkultúrny manažmentLS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
IKPS04_6BInžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systémLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
MKRP04_6IManažérstvo kvality a riadenie projektovLS 2020/2021 - MTFIng. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
MIRP04_6IManažment investičného rozvoja podnikuLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MALZ04_6IManažment ľudských zdrojovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
MVPL04_6BManažment výroby a podniková logistikaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
MARK04_6BMarketingLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
MVMK04_6BMarketing v manažérstve kvalityLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
NARI04_6INástroje riadenia ľudských zdrojovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
PRAX04_6BOdborná praxLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
PEIS04_6BPersonálne informačné systémyLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
PEPO04_6IPersonálne poradenstvoLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
PEMA04_6BPersonálny manažmentLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
POKU04_6IPodniková kultúraLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
POHO04_6BPodnikové hospodárstvoLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
PROM04_6IProjektový manažmentLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
SZUP04_6ISpoločensky zodpovedné udržateľné podnikanieLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Sakál, CSc.
ŠMKK04_6BŠtatistické metódy kontroly kvalityLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
VEET04_6BVšeobecná ekonomická teóriaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Dušan Baran, PhD.
ZAPO04_6BZáklady podnikaniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
ZAPI04_6BZáklady priemyselného inžinierstvaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Helena Makyšová, PhD.