12. 11. 2019  10:12 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, ZS 2019/2020 - FCHPT, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF, ZS 2019/2020 - MTF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BPRO05_6BBakalársky projektZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
BRTZ05_6DBezpečnosť a riziká technologických zariadení2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
BESS05_6DBezpečnosť a spoľahlivosť systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
BMAV05_6DBezpečnosť materiálov a výrobkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
BZPP05_6BBezpečnosť pracovného prostrediaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
BEIN05_6IBezpečnostné inžinierstvoZS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
DPRO05_6IDiplomový projektZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP105_6DDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP205_6DDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP305_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP405_6DDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP505_6DDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP605_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DYPO05_6DDynamika požiarov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENCH05_6IEnvironmentálna chémiaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENBR05_6DEnvironmentálne a bezpečnostné riziká2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ENI205_6IEnvironmentálne inžinierstvo IIZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
N600E0_4IEnvironmentálne inžinierstvo objektov dedičstvaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
FCHH05_6DFyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
HAPR05_6DHavarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
HASP05_6DHodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
HRZP05_6DHodnotenie rizík v životnom prostredí2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
CHST05_6DChemické a strojárske technológie a životné prostredie2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
MANC05_6DManažment nebezpečných činností2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
MEAR05_6BMetódy analýzy rizikaZS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
MERR05_6IMetódy riadenia rizíkZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
MOPH05_6DModelovanie požiarov a havárií2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
OBPR05_6IOchrana a bezpečnosť prostrediaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
POBE05_6DPožiarna bezpečnosť objektov a technológií2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
PZET05_6IProcesy a zariadenia environmentálnych technológiíZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
PMIO05_6DProgresívne metódy integrovanej ochrany ŽP2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
RTOH05_6IRecyklačné technológie a odpadové hospodárstvoZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
SCTS05_6DSpoľahlivosť človeka v technickom systéme2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
SRBO05_6DSystém riadenia BOZP2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
TRNP05_6DTeória rizík a náhodné procesy2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
TOZN05_6BTovaroznalectvoZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VCHE05_6BVšeobecná chémiaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadeniaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP105_6DEVýskumná práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP205_6DEVýskumná práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP305_6DEVýskumná práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP405_6DVýskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP505_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP605_6DVýskumná práca VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP705_6DVýskumná práca VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZENI05_6BZáklady environmentálneho inžinierstvaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
AKVA05_6IAudity kvality, bezpečnosti a environmentuLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENI105_6IEnvironmentálne inžinierstvo ILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
HLTE05_6IHasiace látky a ich technológieLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
CHPP05_6IChémia procesov horenia a haseniaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
INPP05_6BInžinierstvo pracovného prostrediaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
MSEB05_6BMonitorovanie škodlivín a energetické bilancieLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
NELA05_6BNebezpečné látkyLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
PPBS05_6IProtipožiarna bezpečnosť staviebLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
REMT05_6IRemediačné technológieLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
TCHE05_6BTechnická chémiaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
TENS05_6BTechnická normalizácia a skúšobníctvoLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
TPHA05_6ITechnologické a prírodné havárieLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
TEPV05_6ITeória požiarov a výbuchovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
TOXI05_6IToxikológiaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ZBIN05_6BZáklady bezpečnostného inžinierstvaLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ZPOI05_6BZáklady požiarneho inžinierstvaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
ZPPH05_6IZisťovanie príčin požiarov a haváriíLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BPRO05_6BBakalársky projektZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
BRTZ05_6DBezpečnosť a riziká technologických zariadení2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
BESS05_6DBezpečnosť a spoľahlivosť systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
BMAV05_6DBezpečnosť materiálov a výrobkov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
BZPP05_6BBezpečnosť pracovného prostrediaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
BEIN05_6IBezpečnostné inžinierstvoZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
DPRO05_6IDiplomový projektZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP105_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP205_6DDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP305_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP405_6DDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP505_6DDizertačný projekt V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP605_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DYPO05_6DDynamika požiarov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENCH05_6IEnvironmentálna chémiaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENBR05_6DEnvironmentálne a bezpečnostné riziká2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ENI205_6IEnvironmentálne inžinierstvo IIZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
N600E0_4IEnvironmentálne inžinierstvo objektov dedičstvaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
FCHH05_6DFyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
HAPR05_6DHavarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
HASP05_6DHodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
HRZP05_6DHodnotenie rizík v životnom prostredí2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
CHST05_6DChemické a strojárske technológie a životné prostredie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
MANC05_6DManažment nebezpečných činností2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
MEAR05_6BMetódy analýzy rizikaZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
MERR05_6IMetódy riadenia rizíkZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
MOPH05_6DModelovanie požiarov a havárií2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
OBPR05_6IOchrana a bezpečnosť prostrediaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
POBE05_6DPožiarna bezpečnosť objektov a technológií2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
PZET05_6IProcesy a zariadenia environmentálnych technológiíZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
PMIO05_6DProgresívne metódy integrovanej ochrany ŽP2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
RTOH05_6IRecyklačné technológie a odpadové hospodárstvoZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
SCTS05_6DSpoľahlivosť človeka v technickom systéme2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
SRBO05_6DSystém riadenia BOZP2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
TRNP05_6DTeória rizík a náhodné procesy2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
TOZN05_6BTovaroznalectvoZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VCHE05_6BVšeobecná chémiaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadeniaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP105_6DEVýskumná práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP205_6DEVýskumná práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP305_6DEVýskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP405_6DVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP505_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP605_6DVýskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP705_6DVýskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZENI05_6BZáklady environmentálneho inžinierstvaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
AKVA05_6IAudity kvality, bezpečnosti a environmentuLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ENI105_6IEnvironmentálne inžinierstvo ILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
HLTE05_6IHasiace látky a ich technológieLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
CHPP05_6IChémia procesov horenia a haseniaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
INPP05_6BInžinierstvo pracovného prostrediaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
MSEB05_6BMonitorovanie škodlivín a energetické bilancieLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
NELA05_6BNebezpečné látkyLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
PPBS05_6IProtipožiarna bezpečnosť staviebLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
REMT05_6IRemediačné technológieLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
TCHE05_6BTechnická chémiaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
TENS05_6BTechnická normalizácia a skúšobníctvoLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
TPHA05_6ITechnologické a prírodné havárieLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
TEPV05_6ITeória požiarov a výbuchovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
TOXI05_6IToxikológiaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ZBIN05_6BZáklady bezpečnostného inžinierstvaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ZPOI05_6BZáklady požiarneho inžinierstvaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
ZPPH05_6IZisťovanie príčin požiarov a haváriíLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.