12. 11. 2019  14:10 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - SjF, LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandská studia - SjF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
220724_DDPAdaptívne riadenie2019/2020 - doktorandská studia - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220721_DDPAdaptívne riadenie2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
220878_DDPAnalýza a spracovanie experimentálnych údajov2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220302_BDPAutomatizácia a meranieZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220200_BDPCertifikácia a akreditácia pre technikovZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220589_IDPCertifikácia a akreditácia v národnom hospodárstveZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220757_DDPČíslicová elektronika2019/2020 - doktorandská studia - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220313_BDPDatabázy a internetZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220558_IDPDátové štruktúry a lokálne databázyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220956_DDPDizertačná práca2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220906_DDPDizertačná práca2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220751_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220741_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220701_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220781_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220702_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220742_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220752_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220782_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220854_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220804_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220843_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220883_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220905_DDPDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220844_DDPDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220884_DDPDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220945_DDPDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220985_DDPDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220986_DDPDizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220946_DDPDizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220947_DDPDizertačný projekt VII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220987_DDPDizertačný projekt VII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220988_DDPDizertačný projekt VIII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220948_DDPDizertačný projekt VIII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220621_IDPElektrické pohony a servopohonyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220201_BDPElektrotechnika a elektronikaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220776_DDPExperimentálne metódy a spracovanie meraných objektov2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220771_DDPFyzikálne základy merania I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220783_DDPFyzikálne základy merania II2019/2020 - doktorandská studia - SjFdoc. Ing. Eva Kureková, CSc.
220533_IDPIdentifikácia sústavZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Gulan, PhD.
220314_BDPInformačné a riadiace systémyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220641_IDPInformačné, riadiace a komunikačné systémyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220666_IDPInformačné, riadiace a komunikačné systémyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220639_IDPInteligentné systémyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Végh, PhD.
220622_IDPKomunikačné a riadiace systémy v mechatronikeZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220654_IDPLokálne siete a komunikačné systémyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220556_IDPManažment projektovZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220770_DDPMatematická štatistika2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220784_DDPMedicínska metrológia2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220531_IDPMeranie technických veličínZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220557_IDPMeranie technických veličínZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220788_DDPMetrológia elektrických veličín2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220778_DDPMetrológia hmotnosti, viskozity2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220789_DDPMetrológia chemických veličín2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220785_DDPMetrológia ionizujúceho žiarenia2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220779_DDPMetrológia optických a geometrických veličín2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220787_DDPMetrológia prietoku2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220786_DDPMetrológia teploty2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220772_DDPMetrológia vybraných veličín2019/2020 - doktorandská studia - SjFdoc. Ing. Eva Kureková, CSc.
220774_DDPMetrologická legislatíva2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220309_BDPMikroprocesorová technikaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220835_DDPMikrosystémová technika2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
220655_IDPNávrh a projektovanie informačných a riadiacich systémovZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Végh, PhD.
220664_IDPNavrhovanie a vyhodnocovanie meraníZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220902_DDPObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220908_DDPObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220853_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220803_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220777_DDPPlánovanie experimentu2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220560_IDPPočítačové spracovanie meraníZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220100_BDPProgramovanie priemyselných počítačovZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220725_DDPProjekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220743_DDPProjekt I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220726_DDPProjekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220744_DDPProjekt II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220805_DDPProjekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220845_DDPProjekt III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220907_DDPProjekt IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220806_DDPProjekt IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220949_DDPProjekt V2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220901_DDPProjekt V2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220950_DDPProjekt VI2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220951_DDPProjekt VII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220958_DDPProjekt VIII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220625_IDPRiadenie systémov mechaniky kontinuaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220824_DDPRiadenie systémov s rozloženými parametrami2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220834_DDPRiadiace systémy2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220849_DDPRiadice systémy motorových vozidiel2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
220731_DDPRobotika2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
220723_DDPRobotika a diskrétne procesy2019/2020 - doktorandská studia - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220643_IDPRobotika a diskrétne procesyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220722_DDPRobustné a inteligentné systémy2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220537_IDPSemestrálny projektZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220562_IDPSemestrálny projektZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220730_DDPSenzory a senzorové systémy2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220720_DDPSimulácia a optimalizácia2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220677_IDPSMK, certifikácia a akreditáciaZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220517_IDPSnímače a meranie neelektrických veličínZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220665_IDPSnímače a prevodníkyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220311_BDPSoftvérové technológieZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220833_DDPTeória automatického riadenia2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220511_IDPTeória automatického riadenia IZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220638_IDPTeória automatického riadenia IIIZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220773_DDPTeória merania2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220874_DDPTeória merania II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.
220732_DDPUmelá inteligencia2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
220890_DDPVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220850_DDPVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220851_DDPVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220891_DDPVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220952_DDPVedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220953_DDPVedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220954_DDPVedecká práca V2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220959_DDPVedecká práca VI2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220957_DDPVedecká práca VII2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220880_DDPVedecký experiment2019/2020 - doktorandská studia - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220351_BDPZáklady meraniaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220399_BDPBakalárska prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220516_IDPDatabázové systémy a internetLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220648_IDPDiplomová prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220647_IDPDiplomová prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220623_IDPElekronické systémy a výkonová elektronikaLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220518_IDPElektromechanické systémyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220554_IDPElektronika v meracej technikeLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220591_IDPExkurziaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220551_IDPGrafické systémyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220573_IDPGrafické systémyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
220546_IDPHistória meraniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220314_BDPInformačné a riadiace systémyLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
220532_IDPLogické systémyLS 2019/2020 - SjFIng. Dana Šišmišová, PhD.
220571_IDPLogické systémyLS 2019/2020 - SjFIng. Dana Šišmišová, PhD.
220561_IDPManažment meraniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220620_IDPMetódy zabezpečovania a zlepšovania kvalityLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220569_IDPMetrológia vybraných veličínLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220553_IDPMikropočítače a mikroprocesorová technikaLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220527_IDPMikroprocesory a mikropočítačeLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
220592_IDPOdborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220590_IDPOdborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220555_IDPOptika v meracej technikeLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220312_BDPPočítačové sieteLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220504_IDPProgramovanie v jazyku CLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220536_IDPProstriedky automatizačnej technikyLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220552_IDPRiadenie meracích procesovLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220640_IDPRiadenie systémov mechaniky kontinuaLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Gergely Takács, PhD.
220202_BDPRobotika a automatizované výrobné systémyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220537_IDPSemestrálny projektLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220535_IDPSimulácia a optimalizáciaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220574_IDPSimulácia a optimalizáciaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220547_IDPSpracovanie grafických a textových informáciíLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Halaj, PhD.
210555_IDPŠportová biomechanikaLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
220559_IDPŠtatistické metódy v meraní a skúšobníctveLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
220534_IDPTeória automatického riadenia IILS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220512_IDPTeória automatického riadenia IILS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220519_IDPTeória modelovania, experiment a signal processingLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Martin Gulan, PhD.
220352_BDPVšeobecná metrológiaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
220297_BDPVýrobno-odborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
220679_IDPZabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich a informačných systémovLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220656_IDPZabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich a informačných systémovLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
220400_BDPZáklady elektrotechnikyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Ján Vachálek, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.