22. 2. 2020  5:30 Etela
Akademický informačný systém

Ústav technológií a materiálov (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
250906_DDPDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250741_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250742_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250804_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250843_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250844_DDPDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250945_DDPDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250946_DDPDizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250947_DDPDizertačný projekt VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250948_DDPDizertačný projekt VIII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250796_DDPExperimentálne metódy fyzikálnej metalurgie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250795_DDPFyzikálna metalurgia a medzné stavy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250729_DDPHodnotenie vlastností materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250799_DDPMateriály kreovane na mieru (Postupy a procesy cieleneho kreovania materiálov)2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250798_DDPModerné technológie výroby a spracovania nekonvenčných strojárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250730_DDPNástroje na zápustkové kovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Kovalík, CSc.
250720_DDPNáuka o materiáloch2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
250907_DDPObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250803_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250723_DDPPočítačová simulácia procesov tvárnenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Peter Kostka, PhD.
250727_DDPProcesy tuhnutia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
250703_DDPProjekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250743_DDPProjekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250842_DDPProjekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250845_DDPProjekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250949_DDPProjekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250732_DDPTechnológia procesov zlievania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250733_DDPTechnológia procesov zvárania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250728_DDPTechnológie spracovania nekovových materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250722_DDPTeória a technológia procesov povrchových úprav2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250721_DDPTeória a technológia procesov tvárnenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Peter Kostka, PhD.
250726_DDPTeória a technológia procesov v práškovej metalurgii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250725_DDPTeória a technológia procesov zlievania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
250724_DDPTeória a technológia procesov zvárania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250797_DDPTeória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250818_DDPVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250919_DDPVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250816_DDPVýskumná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250817_DDPVýskumná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250399_BDPBakalárska prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250546_IDPExkurziaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250516_IDPFyzika kovov a fyzikálne metódyLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250303_BDPNástroje a prípravkyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
250509_IDPNástrojové materiályLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250101_BDPNáuka o materiáliLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250545_IDPOdborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250306_BDPStroje a zariadenia pre strojárske technológieLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250515_IDPTechnológia tvárneniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250623_IDPTechnológia zlievaniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250624_IDPTechnológia zváraniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250508_IDPTeória zlievaniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250507_IDPTeória zváraniaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250610_IDPTvárniace nástrojeLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
250518_IDPVlastnosti a použitie polymérovLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250529_IDPVýrobná technika IILS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
250532_IDPVýrobné technológie I.LS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250297_BDPVýrobno-odborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250625_IDPZváracie strojeLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.