6. 6. 2020  22:56 Norbert
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
270793_DDP2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270884_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt V
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270986_DDPDizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270747_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270987_DDPDizertačný projekt VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270748_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Dizertačný projekt VIII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270704_DDPKinematické štruktúry výrobnej techniky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270771_DDPModulárne koncepcie výrobnej techniky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Nekonvenčné stroje
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270776_DDPNekonvenčné stroje
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270956_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270706_DDPProjekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270752_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
270883_DDPProjekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
270806_DDPProjekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270854_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270799_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270792_DDPProjektovanie výrobných procesov a systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270794_DDP2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stroje a technológie zhodnocovania odpadov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270707_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
270798_DDP2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
270791_DDPTechnologičnosť a kvalita výrobkov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
Teória a technológia procesov obrábania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
Vedecká práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Vedecká práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270399_BDPLS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
270649_IDPDiplomová práca
LS 2019/2020 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Diplomová práca
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
270582_IDP
LS 2019/2020 - SjF
Exkurzia
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270530_IDPKomplexné manažérstvo kvality (TQM)LS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270531_IDPManažérska ekonomika II.LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
LS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
270639_IDPLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Odborná praxLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
Odborná praxLS 2019/2020 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
270533_IDP
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
PLM technikyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
270672_IDPPriemyselné roboty a manipulátoryLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
270542_IDPLS 2019/2020 - SjF
Reverzné inžinierstvo a rapid prototyping
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Riadenie výrobnej techniky
LS 2019/2020 - SjF
Stroje na zhodnocovanie odpadovLS 2019/2020 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
Technológia II
LS 2019/2020 - SjF
270504_IDPTekutinové systémy
LS 2019/2020 - SjF
TQM (Total Quality Management)LS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270656_IDP
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
270545_IDPVýrobné technológie II.
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270297_BDP
LS 2019/2020 - SjF
Základy manažmentu
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270315_BDPZáklady projektovania a programovania strojárskej výroby
LS 2019/2020 - SjF
270312_BDPZáklady strojárskej metrológieLS 2019/2020 - SjF
Zhodnocovanie odpadov v dopravnej technike
LS 2019/2020 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Automatizačné prostriedky
ZS 2020/2021 - SjF
CA systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270906_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270781_DDPDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270782_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Dizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270746_DDPDizertačný projekt VI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270747_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Dizertačný projekt VII
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt VIII2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270311_BDP
ZS 2020/2021 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Experimentálne metódy
ZS 2020/2021 - SjF
Finančné aspekty manažérstva kvalityZS 2020/2021 - SjF
Finančné aspekty MKZS 2020/2021 - SjF
ZS 2020/2021 - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Kinematické štruktúry výrobnej techniky2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270319_BDPLakovacie procesy a zariadenia
ZS 2020/2021 - SjF
Logistické a distribučné systémyZS 2020/2021 - SjF
ZS 2020/2021 - SjF
270637_IDPManažment dodávateľských vzťahovZS 2020/2021 - SjF
270638_IDPZS 2020/2021 - SjF
Metódy manažérstva kvality v automobilovej výrobeZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
270652_IDP
ZS 2020/2021 - SjF
220668_IDPMetrológia a skúšobníctvo
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
270611_IDPModelovanie a simuláciaZS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270313_BDP
ZS 2020/2021 - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Nekonvenčné stroje2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270509_IDPNízkoodpadové technológie
ZS 2020/2021 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270910_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270853_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270507_IDPPočitačom podporovaná výroba
ZS 2020/2021 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Priemyselné roboty a manipulátory
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Programovanie CNC systémovZS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270535_IDPProgramovanie výrobnej a manipulačnej techniky
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270751_DDPProjekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270752_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270753_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270883_DDPProjekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270885_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
270806_DDPProjekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270854_DDPProjekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270955_DDPProjekt V
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270794_DDPProstriedky automatického riadenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270320_BDPRiadenie výroby a logistika v automobilovom priemysleZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Rozhodovacie modelyZS 2020/2021 - SjF
270648_IDPSemestrálny projekt
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Semestrálny projekt
ZS 2020/2021 - SjF
Simulácia výrobných systémov
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Strojárska metrológia
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270707_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Systémy manažérstva kvality I.ZS 2020/2021 - SjF
Technika obnoviteľných zdrojov energie
ZS 2020/2021 - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270791_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
270501_IDPTeória obrábania
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270543_IDPÚdržba a spoľahlivosť výrobných systémov
ZS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270601_IDPZS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270807_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
270974_DDPVedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
ZS 2020/2021 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ZS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Výrobné stroje a zariadenia
ZS 2020/2021 - SjF
270545_IDPVýrobné technológie II.
ZS 2020/2021 - SjF
Výstupné hlavice a periférne zariadenia výrobných systémovZS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
270399_BDP
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270697_IDPLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Diplomová prácaLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
270582_IDP
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
ExkurziaLS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270530_IDP
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Manažérska ekonomika II.LS 2020/2021 - SjF
270532_IDPManažérstvo výroby
LS 2020/2021 - SjF
Manipulačné a dopravné systémyLS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Marián Králik, CSc.
LS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
270108_IDPMetódy manažérstva kvality strojárskej výroby
LS 2020/2021 - SjF
270639_IDPMetódy manažérstva kvality strojárskej výrobyLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
LS 2020/2021 - SjFIng. Andrej Červeňan, PhD.
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270598_IDPLS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
Odborná praxLS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Peter Križan, PhD.
270533_IDPOperačná analýza
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
PLM techniky
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
270507_IDP
LS 2020/2021 - SjF
270513_IDPPočítačom podporované systémy
LS 2020/2021 - SjF
Priemyselné roboty a manipulátory
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270661_IDPLS 2020/2021 - SjF
270200_BDP
LS 2020/2021 - SjF
270542_IDP
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
270516_IDPLS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF
270613_IDPStroje na zhodnocovanie odpadov
LS 2020/2021 - SjF
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270619_IDP
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Tekutinové systémyLS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270543_IDP
LS 2020/2021 - SjF
Údržba výrobných systémovLS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
270545_IDP
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270297_BDPLS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
270301_BDPZáklady manažmentu
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
270315_BDP
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
270312_BDPZáklady strojárskej metrológie
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Zhodnocovanie odpadov v dopravnej technikeLS 2020/2021 - SjFDr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.