2. 6. 2020  11:06 Xénia
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Analýza a spracovanie experimentálnych údajov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Dizertačná práca
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240781_DDPDizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240782_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240883_DDPDizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240884_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt V
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Dizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240988_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240877_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Mechanické separačné procesy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240707_DDPMechanika viacfázových tokov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Mechanika viacfázových tokov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240984_DDP2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240853_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Plánovanie vedeckého experimentu2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Prenos hybnosti, tepla a látky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Prenos hybnosti, tepla a látky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Prestup tepla pri vare a kondenzácii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
240776_DDPPrestup tepla pri vare a kondenzácii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Prestup tepla vo fáze a cez fázové rozhranie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240881_DDP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
Vedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Bezpečnosť a spoľahlivosť výr. zariadení
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241201_BDP
LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241309_BDP
LS 2019/2020 - SjF
241598_IDPExkurzia
LS 2019/2020 - SjF
Hydraulické procesyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241502_IDPLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241556_IDPLS 2019/2020 - SjF
241667_IDPKonštrukčné a chemicko-inžinierske výpočtové programy
LS 2019/2020 - SjF
Laboratórne práce
LS 2019/2020 - SjF
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Mechanické procesy
LS 2019/2020 - SjF
LS 2019/2020 - SjF
241597_IDPLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241555_IDPLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Výrobno-odborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
240878_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
240956_DDPDizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240781_DDPDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240883_DDPDizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240986_DDPDizertačný projekt VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt VIII2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240711_DDPMateriálové a entalpické bilancie2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Materiálové a entalpické bilancie2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240705_DDPMechanické separačné procesy2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240772_DDPMechanické separačné procesy2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240706_DDPMechanika partikulárnych sústav
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Mechanika viacfázových tokov2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240707_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Písomná práca k dizertačnej skúške2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Plánovanie vedeckého experimentu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240704_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240770_DDPPrenos hybnosti, tepla a látky2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240708_DDPPrestup tepla pri vare a kondenzácii
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240709_DDPPrestup tepla vo fáze a cez fázové rozhranie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240775_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241303_BDPProcesné strojníctvo
ZS 2020/2021 - SjF
Projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240710_DDPProjekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240805_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
240806_DDPProjekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240982_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
200S0_4IStrojné zariadenia v environmentálnych technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF