20. 11. 2019  5:37 Félix
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, ZS 2019/2020 - SjF, LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
240878_DDPAnalýza a spracovanie experimentálnych údajov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
241554_IDPAplikovaná fyzikálna chémiaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241668_IDPBioreaktoryZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
241310_BDPČistenie odpadových vôdZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241657_IDPDifúzne procesyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241651_IDPDifúzne separačné procesyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240956_DDPDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240781_DDPDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240782_DDPDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240883_DDPDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240884_DDPDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240985_DDPDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240986_DDPDizertačný projekt VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240987_DDPDizertačný projekt VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240988_DDPDizertačný projekt VIII2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241670_IDPChemické a potravinárske výrobné linkyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241551_IDPKonštrukcia výrobných zariadeníZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241564_IDPLátkové a energetické bilancieZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240711_DDPMateriálové a entalpické bilancie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240877_DDPMateriálové a entalpické bilancie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240772_DDPMechanické separačné procesy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240705_DDPMechanické separačné procesy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240771_DDPMechanika partikulárnych sústav2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240706_DDPMechanika partikulárnych sústav2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240774_DDPMechanika viacfázových tokov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240707_DDPMechanika viacfázových tokov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240984_DDPObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241307_BDPOchrana ovzdušiaZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241669_IDPPapierenské strojeZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
240853_DDPPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240780_DDPPlánovanie vedeckého experimentu2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
240770_DDPPrenos hybnosti, tepla a látky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240704_DDPPrenos hybnosti, tepla a látky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
241552_IDPPrenosové javyZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
240708_DDPPrestup tepla pri vare a kondenzácii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240776_DDPPrestup tepla pri vare a kondenzácii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240709_DDPPrestup tepla vo fáze a cez fázové rozhranie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
240775_DDPPrestup tepla vo fáze a cez fázové rozhranie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241303_BDPProcesné strojníctvoZS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
240703_DDPProjekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240710_DDPProjekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240805_DDPProjekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240806_DDPProjekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240982_DDPProjekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241660_IDPProjektovanie a výstavbaZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241661_IDPSemestrálny projektZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241326_BDPSpracovanie a recyklácia TOZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
200S0_4IStrojné zariadenia v environmentálnych technológiáchZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241101_BDPTechnická chémiaZS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240881_DDPVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
240983_DDPVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241399_BDPBakalárska prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241659_IDPBezpečnosť a spoľahlivosť výr. zariadeníLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241201_BDPBezpečnosť technologických zariadeníLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241699_IDPDiplomová prácaLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241309_BDPDizajn procesných zariadeníLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241598_IDPExkurziaLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Peciar, PhD.
241520_IDPHydraulické procesyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241502_IDPHydromechanické separačné procesyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241556_IDPKonštrukcia aparátovLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241667_IDPKonštrukčné a chemicko-inžinierske výpočtové programyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Roman Fekete, PhD.
241311_BDPLaboratórne práceLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
241553_IDPMechanické procesyLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241501_IDPMechanika partikulárnych látokLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241597_IDPOdborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.
241555_IDPTepelné procesyLS 2019/2020 - SjFdoc. Ing. Peter Peciar, PhD.
241297_BDPVýrobno-odborná praxLS 2019/2020 - SjFprof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
200S0_4IStrojné zariadenia v environmentálnych technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Peciar, PhD.