28. 1. 2020  2:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav matematiky a fyziky (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - SjF, LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
282511_IDPAlgebraické štruktúryZS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282509_IDPAplikovaná matematikaZS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282109_BDPDoplnkové cvičenia z Matematiky IZS 2019/2020 - SjFRNDr. Viera Záhonová, CSc.
282309_BDPLineárna algebraZS 2019/2020 - SjFRNDr. Viera Záhonová, CSc.
282101_BDPMatematika IZS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282203_BDPNumerická matematikaZS 2019/2020 - SjFRNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
282720_DDPOptimalizačné metódy odboru2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282104_BDPProgramovanieZS 2019/2020 - SjFMgr. Monika Kováčová, PhD.
281127_BDPSeminár z fyziky IZS 2019/2020 - SjFIng. Peter Benco, CSc.
282501_IDPSystémy diferenciálnych rovnícZS 2019/2020 - SjFMgr. Monika Kováčová, PhD.
280701_DDPŠpeciálne diferenciálne rovnice v odbore2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282814_DDPŠpeciálne diferenciálne rovnice v odbore2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282506_IDPŠtatistické analýzyZS 2019/2020 - SjFRNDr. Jana Gabková, PhD.
281121_BDPTechnická fyzika IIZS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Július Sivý, CSc.
282715_DDPVybrané state z aplikovanej štatistiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.
282710_DDPVybrané state z matematiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282713_DDPVybrané state z matematiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282211_BDPZaujímavá matematika a fyzikaZS 2019/2020 - SjFMgr. Peter Letavaj, PhD.
282511_IDPAlgebraické štruktúryLS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282212_BDPDiferenciálne rovniceLS 2019/2020 - SjFRNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
282110_BDPDoplnkové cvičenia z Matematiky IILS 2019/2020 - SjFRNDr. Viera Záhonová, CSc.
282205_BDPKonštrukčná geometriaLS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282102_BDPMatematika IILS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282307_BDPMatematika IIILS 2019/2020 - SjFRNDr. Viera Záhonová, CSc.
282200_BDPNumerická matematika riadiacich systémovLS 2019/2020 - SjFRNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
282310_BDPNumerická matematika v MatlabeLS 2019/2020 - SjFMgr. Monika Kováčová, PhD.
281128_BDPSeminár z fyziky IILS 2019/2020 - SjFIng. Peter Benco, CSc.
281120_BDPTechnická fyzika ILS 2019/2020 - SjFdoc. RNDr. Július Sivý, CSc.
282206_BDPZáklady štatistickej analýzyLS 2019/2020 - SjFRNDr. Jana Gabková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.