20. 9. 2020  2:30 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav matematiky a fyziky (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - SjF, LS 2020/2021 - SjF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - SjF
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282509_IDPAplikovaná matematika
ZS 2020/2021 - SjF
282109_BDP
ZS 2020/2021 - SjF
282309_BDPZS 2020/2021 - SjFRNDr. Viera Záhonová, CSc.
ZS 2020/2021 - SjF
Numerická matematika
ZS 2020/2021 - SjF
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Optimalizačné metódy odboru2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
ZS 2020/2021 - SjF
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
ZS 2020/2021 - SjF
282501_IDP
ZS 2020/2021 - SjF
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
282814_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
282506_IDPŠtatistické analýzyZS 2020/2021 - SjFRNDr. Jana Gabková, PhD.
ZS 2020/2021 - SjF
282715_DDPVybrané state z aplikovanej štatistiky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.
282710_DDPVybrané state z matematiky2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
282713_DDPVybrané state z matematiky2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
282211_BDPZaujímavá matematika a fyzikaZS 2020/2021 - SjF
Algebraické štruktúryLS 2020/2021 - SjFdoc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
282212_BDPDiferenciálne rovnice
LS 2020/2021 - SjF
Doplnkové cvičenia z Matematiky II
LS 2020/2021 - SjF
RNDr. Viera Záhonová, CSc.
282205_BDP
LS 2020/2021 - SjF
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Matematika II
LS 2020/2021 - SjF
Matematika III
LS 2020/2021 - SjF
RNDr. Viera Záhonová, CSc.
282200_BDPLS 2020/2021 - SjF
282310_BDP
LS 2020/2021 - SjF
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Seminár z fyziky II
LS 2020/2021 - SjF
Ing. Peter Benco, CSc.
282501_IDPLS 2020/2021 - SjFMgr. Monika Kováčová, PhD.
LS 2020/2021 - SjFRNDr. Jana Gabková, PhD.
281120_BDPTechnická fyzika I
LS 2020/2021 - SjF
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.
282206_BDPLS 2020/2021 - SjFRNDr. Jana Gabková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.