29. 9. 2020  2:52 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
POMT01_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
PROT01_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTFdoc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.
Bakalársky projekt
ZS 2020/2021 - MTF
Composites2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DPRO01_6I
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DIP101_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP301_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP501_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
KOMA01_6DEEngineering Materials
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
ZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FyzikaZS 2020/2021 - MTF
Fyzika materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
ZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6DKonštrukčné materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Kovové a nekovové materiályZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MCHM01_6DEMethods of Materials Characterization2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MCHM01_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MSVM01_6BMetódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov
ZS 2020/2021 - MTF
MSMA01_6DMetódy štúdia materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Microstructural Analysis and Mechanical Properties of Materials2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MAMV01_6DMikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Náuka o materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAM101_6B
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
FYMA01_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
POMT01_6DPokročilé materiály a technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
PROT01_6DProgresívne technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Technológie výroby materiálov
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Teória výroby materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
TSMA01_6BZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
TDKI01_6B
ZS 2020/2021 - MTF
Transportné a transformačné procesy v materiáloch I
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
VATT01_6IVákuová technika a technológieZS 2020/2021 - MTF
Výskumná práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP201_6DEVýskumná práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP301_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP501_6DVýskumná práca V
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP701_6DVýskumná práca VII
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálovLS 2020/2021 - MTF
ETEN01_6BLS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
Fyzika
LS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Kompozitné, keramické materiály a sklo
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Materiálový dizajn
LS 2020/2021 - MTF
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálov
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MFZS01_6IMetalografia a fraktografia zvarových spojov
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
MOFR01_6ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
Náuka o materiáloch II
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
POMA01_6BLS 2020/2021 - MTF
PSE101_6B
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
TPM201_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch II
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálov
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.