11. 8. 2020  5:29 Zuzana
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FA, LS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
32459_3DDizertačná práca
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DS-TLDizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-TLDizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-TLDizertačný projekt IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP3E-TLDizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-ODP-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS1-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1-TL2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP1E-TL
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-TLVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-TLVedecká práca IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP4E-TL
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ACSS1LS 2019/2020 - FEI
Analógové a číslicové spracovanie signálov 2LS 2019/2020 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP1-TLLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-BP2-TLLS 2019/2020 - FEI
I-CSSTČíslicové spracovanie signálovLS 2019/2020 - FEI
B-DK1Digitálne komunikácie 1LS 2019/2020 - FEI
Digitálny model a 3D tlač
LS 2019/2020 - FA
I-DP-MK
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-IPV6
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-MSAPLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-PRSPrístupové sieteLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí
LS 2019/2020 - FEI
B-SPSSLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
I-TPULS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
I-TP2-MKTímový projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Analógové a číslicové spracovanie signálov 1ZS 2020/2021 - FEI
I-ASTZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-TLZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-BEKZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
I-CSRČíslicové spracovanie reči
ZS 2020/2021 - FEI
Ing. Juraj Kačur, PhD.
Digitálne komunikácie 2
ZS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
I-DP2-MKZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32459_3D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP1-TLDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-TLDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-TLDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
D-DP4E-TLDizertačný projekt IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
D-DP5E-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Dizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-KPVKódovanie a prenos videa
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-OSD
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
ZS 2020/2021 - FEI
D-PS1-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Prenosové systémy a sieteZS 2020/2021 - FEI
Riadenie telekomunikačných sietí
ZS 2020/2021 - FEI
Rozhranie človek-strojZS 2020/2021 - FEIIng. Juraj Kačur, PhD.
Siete budúcnostiZS 2020/2021 - FEI
Spracovanie multimédiíZS 2020/2021 - FEI
D-T-TL2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-TP1-MKTímový projekt 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-TSIKT
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
B-UNGNZS 2020/2021 - FEI
D-VP1-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-TLVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Vedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-TL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-TL2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
D-VP5E-TL2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
B-ACSS2Analógové a číslicové spracovanie signálov 2
LS 2020/2021 - FEI
B-A2G3GArchitektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
B-BZP-TLBakalárska záverečná prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
I-CSSTLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Digitálne komunikácie 1LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FAIng. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
I-DP-MKDiplomová prácaLS 2020/2021 - FEI
I-DP1-MK
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
B-IPV6IPv6 a Internet vecíLS 2020/2021 - FEI
I-KNGNKoncepty, architektúry a protokoly NGNLS 2020/2021 - FEI
I-MKRMetódy klasifikácie a rozhodovania
LS 2020/2021 - FEI
Ing. Juraj Kačur, PhD.
B-MSAPMultimediálne služby a aplikácieLS 2020/2021 - FEI
B-PMTLPravdepodobnostné modely v telekomunikáciách
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
I-PBTSProjektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietíLS 2020/2021 - FEI
B-SPSSŠirokopásmové systémy a sieteLS 2020/2021 - FEI
Telemetria a prenos údajovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FEI