14. 8. 2020  21:57 Mojmír
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
DIP201_6DDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt V
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP601_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYMA01_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
KOMM01_6DKompozitné materiály2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
KOMA01_6DKonštrukčné materiály
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Metódy štúdia materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MAMV01_6DMikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Náuka o materiáloch
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
NAMA01_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
POMT01_6DPokročilé materiály a technológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Technológie prípravy moderných materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
TSMA01_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6DETeória spracovania materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória výroby materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP101_6DEVýskumná práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
VYP201_6DE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP301_6DE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP501_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
EMSM01_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov ILS 2019/2020 - MTF
FYZI01_6BLS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
KKMS01_6ILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
LS 2019/2020 - MTF
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálov
LS 2019/2020 - MTF
MFZS01_6ILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Modelovanie fázových rovnováh
LS 2019/2020 - MTF
Náuka o materiáloch II
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
PSE101_6B
LS 2019/2020 - MTF
TTSP01_6ILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
TPM201_6I
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Advanced Technologies
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Composites
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DPRO01_6IZS 2020/2021 - MTF
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
DIP201_6DDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP301_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP401_6DDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP501_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Engineering Materials
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
EMM201_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov II
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FyzikaZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
INPO01_6I
ZS 2020/2021 - MTF
Kompozitné materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6DKonštrukčné materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MCHM01_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Metódy charakterizácie materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MSVM01_6BMetódy skúmania štruktúry a vlastností materiálovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
MSMA01_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MAMV01_6DEMicrostructural Analysis and Mechanical Properties of Materials2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MAMV01_6DMikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Modern Materials Preparation Technologies
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
NAMA01_6DNáuka o materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Náuka o materiáloch
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAM101_6BNáuka o materiáloch IZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
POMT01_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
PROT01_6DProgresívne technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
TVMA01_6BZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TVYM01_6DTeória výroby materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6B
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
TPM101_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
VATT01_6I
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Výskumná práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP601_6DVýskumná práca VI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP701_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
EMSM01_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov I
LS 2020/2021 - MTF
FYZI01_6BFyzika
LS 2020/2021 - MTF
KKMS01_6IKompozitné, keramické materiály a sklo
LS 2020/2021 - MTF
Materiálový dizajnLS 2020/2021 - MTF
Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov
LS 2020/2021 - MTF
MFZS01_6ILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
NAM201_6B
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
PSE101_6BProjektový seminár ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TTSP01_6ITeória a technológia spracovania plastov
LS 2020/2021 - MTF
TPM201_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IILS 2020/2021 - MTF
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálov
LS 2020/2021 - MTF