20. 9. 2020  4:12 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
1_CJ2_AU
ZS 2020/2021 - FAD
1_CJ2_DCudzí jazyk IIZS 2020/2021 - FAD
Cudzí jazyk_ER
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
1_KRES1_D
ZS 2020/2021 - FAD
Modelovanie
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová
1_PMK_DPolydimenzia maľby a kresby
ZS 2020/2021 - FAD
1_STM1_DZS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_VPT_DVýtvarné prezentačné technikyZS 2020/2021 - FADakad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
1_CJ1_DCudzí jazyk ILS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FADakad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
1_KRES2_AUKreslenie IILS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_LSK1_DLetná škola kresby I
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Milan Lukáč
1_SKOM_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Milan Lukáč
1_STM_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Milan Lukáč

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.