23. 9. 2020  2:26 Zdenka
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - MTF
BRTZ05_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
BEIN05_6IBezpečnostné inžinierstvo
ZS 2020/2021 - MTF
DPRO05_6I
ZS 2020/2021 - MTF
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP305_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP405_6DDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP505_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ENCH05_6I
ZS 2020/2021 - MTF
ENBR05_6DEnvironmentálne a bezpečnostné riziká2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
ENI205_6IZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Environmentálne inžinierstvo objektov dedičstva
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
HAPR05_6DHavarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
HRZP05_6DHodnotenie rizík v životnom prostredí
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
CHST05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Manažment nebezpečných činností
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Metódy analýzy rizikaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
ZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
MOPH05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
Ochrana a bezpečnosť prostredia
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
PZET05_6IZS 2020/2021 - MTF
PMIO05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Spoľahlivosť človeka v technickom systéme2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
Systém riadenia BOZP2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória rizík a náhodné procesy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Tovaroznalectvo
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
ZS 2020/2021 - MTF
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadenia
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP405_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP505_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP605_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZENI05_6B
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Audity kvality, bezpečnosti a environmentu
LS 2020/2021 - MTF
Environmentálne inžinierstvo I
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
CHPP05_6I
LS 2020/2021 - MTF
INPP05_6B
LS 2020/2021 - MTF
MSEB05_6B
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
NELA05_6BLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Protipožiarna bezpečnosť staviebLS 2020/2021 - MTF
Remediačné technológieLS 2020/2021 - MTF
TCHE05_6BLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Technická normalizácia a skúšobníctvo
LS 2020/2021 - MTF
Technologické a prírodné havárieLS 2020/2021 - MTF
TEPV05_6ITeória požiarov a výbuchov
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
TOXI05_6IToxikológiaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Základy bezpečnostného inžinierstva
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
ZPPH05_6IZisťovanie príčin požiarov a haváriíLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.