24. 9. 2020  13:40 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
AKMA06_6IAktuárska matematika
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
BPRO06_6BZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Časti a mechanizmy strojovZS 2020/2021 - MTF
DTBZ06_6B
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
DPRO06_6IZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP206_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
DIP406_6DDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP606_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Experimentálne metódy a technická diagnostika
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
GRAS06_6IZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
IFTE06_6B
ZS 2020/2021 - MTF
Integrácia systémov riadenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
IMRS06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Internetové technológieZS 2020/2021 - MTF
KMSU06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
MAT306_6B
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
MSPO06_6BMechanika strojov a pohonovZS 2020/2021 - MTF
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
MCHS06_6BZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Modelovanie a simulácia technologických procesovZS 2020/2021 - MTF
NSGA06_6DNeurónové siete a genetické algoritmy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Odborná praxZS 2020/2021 - MTF
Optimalizácia procesov a systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
CIMA06_6IPočítačom integrovaná výrobaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
POCS06_6BPočítačové siete
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
PMAR06_6DPokročilé metódy automatického riadenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Programovateľné logické automatyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
Reprezentácia poznatkov a inferenčné mechanizmy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
RPVS06_6DRiadenie pružných výrobných systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Riadenie s využitím pravdepodobnostných modelov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Riadenie výrobných systémovZS 2020/2021 - MTF
VKM106_6DESelected Topics in Mathematics I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
SORP06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Softvérové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - MTF
SYPR06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
SMZP04_6DŠtatistické metódy zlepšovania procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
TZLS06_6DTeória zložitých systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
VIPR06_6I
ZS 2020/2021 - MTF
VKM106_6DVybrané kapitoly z matematiky I.2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Vybrané kapitoly z matematiky II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Vybrané kapitoly z teórie stavby strojov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Výskumná práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP306_6DEVýskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP406_6DVýskumná práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca VI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP706_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZARI06_6B
ZS 2020/2021 - MTF
Základy konštruovania a technická dokumentácia
ZS 2020/2021 - MTF
Získavanie znalostí pre hierarchické riadenie systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZZVR06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
APME06_6ILS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
DYSY06_6IDynamické systémy
LS 2020/2021 - MTF
HKMI06_6IHluk a kmitanie
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
LS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
IMER06_6ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
INRS06_6IInžinierstvo návrhu riadiacich systémov
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Logické systémy riadeniaLS 2020/2021 - MTF
Matematika IILS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanikaLS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
MEKP06_6B
LS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Modelovanie a simulácia systémov
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Modelovanie mechatronických systémov
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Modelovanie tepelných procesovLS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Objektovo orientované programovanie v C#
LS 2020/2021 - MTF
OOPJ06_6BLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - MTF
PAOS06_6B
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
POCS06_6BLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
PPRE06_6IProgramovanie priemyselných regulátorov
LS 2020/2021 - MTF
PAVY06_6IProstriedky automatizovanej výrobyLS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
PPPL06_6B
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadenia
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.