25. 9. 2020  2:38 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aktuárska matematikaZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Bakalársky projekt
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Diplomový projektZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP206_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP306_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP606_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
Experimentálne metódy a technická diagnostika
ZS 2020/2021 - MTF
GRAS06_6IGrafické systémyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
HPME06_6BHydraulické a pneumatické mechanizmyZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
IFTE06_6B
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Integrácia systémov riadenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ISRV06_6DIntegrácia systémov riadenia výroby
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
IMRS06_6DInteligentné metódy riadenia, simulácie a optimalizácie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
INTE06_6B
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
MAT106_6BMatematika IZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
MAT306_6BMatematika III
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Mechanika strojov a pohonov
ZS 2020/2021 - MTF
Mechanika tuhých a poddajných telies
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
Modelovanie a simulácia systémov a procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MSTP06_6IZS 2020/2021 - MTF
Neurónové siete a genetické algoritmy2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
PRAX06_6IZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
OPRS06_6DOptimalizácia procesov a systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
CIMA06_6I
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
POCS06_6BZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Programovateľné logické automatyZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
RPVS06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
RVPM06_6DRiadenie s využitím pravdepodobnostných modelov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
RIVS06_6IZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
VKM106_6DESelected Topics in Mathematics I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
VKM206_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Systémy na podporu rozhodovania2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
SMZP04_6DŠtatistické metódy zlepšovania procesov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
TARI06_6IZS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
TESY06_6DETeória systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
TESY06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória zložitých systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
VIPR06_6I
ZS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
VKM206_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
VKTS06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP106_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP206_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP306_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP406_6DVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP506_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
Základy automatizovaného riadeniaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
Získavanie znalostí pre hierarchické riadenie systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Získavanie znalostí z dát a ich využitie pri riadení2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
APME06_6I
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Automatizácia snímania a spracovania údajov
LS 2020/2021 - MTF
Ing. Augustín Gese, CSc.
DYSY06_6ILS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
HPME06_6BLS 2020/2021 - MTF
IMER06_6IInteligentné metódy riadeniaLS 2020/2021 - MTF
INRS06_6IInžinierstvo návrhu riadiacich systémov
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanika
LS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Mechanika výrobných strojovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
LS 2020/2021 - MTF
MOSS06_6IModelovanie a simulácia systémovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
MMSY06_6BModelovanie mechatronických systémov
LS 2020/2021 - MTF
Modelovanie tepelných procesov
LS 2020/2021 - MTF
OOPC06_6BLS 2020/2021 - MTF
OOPJ06_6BObjektovo orientované programovanie v JAVA
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
PGRA06_6B
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
POCS06_6BLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
PRGJ06_6B
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticita
LS 2020/2021 - MTF
SBTS06_6I
LS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadeniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
VYIS06_6ILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.