20. 10. 2020  2:31 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - ÚM, ZS 2020/2021 - SvF, ZS 2020/2021 - FCHPT, LS 2020/2021 - FEI, LS 2020/2021 - SvF, 2020/2021 - doktorandská studia - ÚM, LS 2020/2021 - FAD, ZS 2020/2021 - ÚM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
B_AJ1_O-P
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Milan Husár, PhD.
B_AJ3_O-P
ZS 2020/2021 - ÚM
B_AJ1_V-MAnglický jazyk - všeobec. jazyk - mierne pokroč.
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Milan Husár, PhD.
B_AJ3_V-MZS 2020/2021 - ÚM
Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilíZS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
B_AJ1_V-SAnglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilíZS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
Aplikovaná informatikaZS 2020/2021 - ÚM
I_ASS_MANASSET management
ZS 2020/2021 - ÚM
Bakalársky projektZS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
D_CVSSCelkový výsledok štátnej skúšky
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
Celkový výsledok štátnej skúšky
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_DEJ-V-TZS 2020/2021 - ÚM
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
D_DIZ-OBH
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Dizertačný projekt - OEM I2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
2020/2021 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DP_OEM_3
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
Dizertačný projekt - OEM IV
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DP_OEM_5
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
Dizertačný projekt - OPE I2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
D_DP_P-II2020/2021 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
D_DP_P-IVDizertačný projekt - PP IV2020/2021 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_P-VDizertačný projekt - PP V
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_EIAEIAZS 2020/2021 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
Ekologická ekonómiaZS 2020/2021 - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
B_EKONOMIAZS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
B_E_MODELZS 2020/2021 - ÚM
D_EOEkonomika odvetvia
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
Environmentálne plánovanieZS 2020/2021 - ÚM
B_ERP-SYSTERP systémy
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B_INV-ROZHInvestičné rozhodovanie
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_PJ-RIAD
ZS 2020/2021 - ÚM
B_KR-EK_ZKrajinno-ekologické základyZS 2020/2021 - ÚM
Laboratórne cvičenia z výpočtovej technikyZS 2020/2021 - ÚM
B_LEG-PVPLegislatíva pracovných vzťahov podnikuZS 2020/2021 - ÚM
Logistika
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Makroekonómia
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
B_MAN-E-OManažment a ekonomika odvetviaZS 2020/2021 - ÚMdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
B_MAN_GLZManažment globálnej zmeny I
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
Manažment kolektívnych statkovZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
Manažment pracovného výkonuZS 2020/2021 - ÚMIng. Gabriela Kalinová, PhD.
Manažment výstavby -- MS Project
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
Marketing a manažment podnikuZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - ÚMprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
I_MURMetodológia urbánnej regenerácieZS 2020/2021 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
Mikroekonómia
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
I_OC_POD
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Odborná exkurzia III
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
ZS 2020/2021 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
B_PJ-PPP
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
B_PP1
ZS 2020/2021 - ÚM
I_PPRRPriestorové plánovanie a regionálny rozvojZS 2020/2021 - ÚM
B_KOM-JAZProfesijná komunikácia v cudzom jazyku
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Janka Bábelová, PhD.
Projekt integrovaného priestorového plánovania
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-PP4Projekt priestorového plánovania IVZS 2020/2021 - ÚMIng. Vladimír Ondrejička, PhD.
Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Projektový manažmentZS 2020/2021 - ÚMIng. Gabriela Kalinová, PhD.
I_RPPRiadenie priemyselných podnikovZS 2020/2021 - ÚM
B_RIAD-PP
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
ZS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
I_SEM_PJ2
ZS 2020/2021 - ÚM
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
Sídelné štruktúry I
ZS 2020/2021 - ÚM
Slovenský jazyk IZS 2020/2021 - ÚM
B_SL-JAZ-3ZS 2020/2021 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
B_SL-JAZ-5Slovenský jazyk VZS 2020/2021 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
Sociálna ekológia a sociálna prácaZS 2020/2021 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Sociálna komunikácia a psychológia
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B_SOC-DEMZS 2020/2021 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_STAT-SK
ZS 2020/2021 - ÚM
ZS 2020/2021 - ÚM
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
ZS 2020/2021 - ÚM
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
D_TMPP2020/2021 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Teória a metodológia vedeckej práce v priestorovom plánovaní
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_TSKTvorba sídelnej krajiny
ZS 2020/2021 - ÚM
B_ARCHTYPZS 2020/2021 - ÚM
I_TUPUZS 2020/2021 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
ÚčtovníctvoZS 2020/2021 - ÚM
B_UCTOVNÚčtovníctvo
ZS 2020/2021 - ÚM
I_UB
ZS 2020/2021 - ÚM
Úvod do starostlivosti o životné prostredie IZS 2020/2021 - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
I_USZP-2ZS 2020/2021 - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
D_VPAKT-1E
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
D_VPAKT-3Vedecká práca III
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
D_VP_OEM_1
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Vedecká práca_OEM III2020/2021 - doktorandská studia - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
D_VP_OEM_4Vedecká práca_OEM IV
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
D_VPAKT2020/2021 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_VSEO2020/2021 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - ÚM
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_Z_EKONZáklady ekonómie
ZS 2020/2021 - ÚM
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
ZS 2020/2021 - ÚMJUDr. Jarmila Machajdíková, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
I_ZP
ZS 2020/2021 - ÚM
B_ATBP
LS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B_ATEPPR
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Anglický jazyk - odborná komunikácia - pokročilí
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Milan Husár, PhD.
B_AJ2_V-MLS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
B_AJ4_V-SLS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilíLS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
I_APL-TSASLS 2020/2021 - ÚM
ASSET managementLS 2020/2021 - ÚM
Bakalárska práca a obhajoba
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
B_DAN_POPL
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Mária Glatz, CSc.
B_DATA_TABDatabázové a tabuľkové systémy pre vyhodnocovanie dát
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Andrej Adamuščin, PhD.
B_DS-MIEST
LS 2020/2021 - ÚM
Developerský procesLS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Ekologická ekonómiaLS 2020/2021 - ÚMprof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
I_EKOL-EEkologická optimalizácia
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Milan Husár, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
B_EKON-ONEkonomika a oceňovanie nehnuteľností
LS 2020/2021 - ÚM
I_ERSSSEkonomika a riadenie štátnej správy a samosprávy
LS 2020/2021 - ÚM
I1-ESDEkonomika stavebného dielaLS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Financie a finančné riadenie
LS 2020/2021 - ÚM
Finančná gramotnosť
LS 2020/2021 - ÚM
Investičné plánovanie v podniku ILS 2020/2021 - ÚM
B_INV-PL-1
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
B_KRPL
LS 2020/2021 - ÚM
Krajinno plánovacie aspekty globálnej zmenyLS 2020/2021 - ÚM
B_MANAZ-ISLS 2020/2021 - ÚM
B_MHI_PODN
LS 2020/2021 - ÚM
B_MPE_PROC
LS 2020/2021 - ÚM
B_OCEN-MAJ
LS 2020/2021 - ÚM
B_PRAX-EX1Odborná prax I
LS 2020/2021 - ÚM
Odborná prax IILS 2020/2021 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMIng. Vladimír Ondrejička, PhD.
B_EXKU-IILS 2020/2021 - ÚM
I_OK_CJOdborná komunikácia v cudzom jazyku
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Janka Bábelová, PhD.
B_ODPR_IEOdborná praxLS 2020/2021 - ÚM
Odvetvové ekonomiky
LS 2020/2021 - ÚM
B_OPER-ANOperačná analýza
LS 2020/2021 - ÚM
Personálny manažmentLS 2020/2021 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
B_PERS-MANPersonálny manažment
LS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
I1-PREK_PPriestorová ekonomikaLS 2020/2021 - SvF
B_PRIREAPrincípy realitného trhu a developerský proces
LS 2020/2021 - ÚM
I_PROF-KOMProfesijná komunikáciaLS 2020/2021 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
Projekt malý 3LS 2020/2021 - ÚM
B_PJ-MALY4
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
Projekt priestorového plánovania III
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - FADdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B1-REM_C
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMIng. Gabriela Kalinová, PhD.
I_PROJ-MA2Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvoLS 2020/2021 - ÚM
B_RIAD-VP
LS 2020/2021 - ÚM
I_SEM_PJ2Semestrálny projekt II
LS 2020/2021 - ÚM
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
LS 2020/2021 - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Seminár z manažérskej matematiky
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Miroslav Pánik, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
B_URBAN2Sídelné štruktúry IILS 2020/2021 - ÚMIng. Milan Husár, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
B_SL-JAZ-2LS 2020/2021 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
Slovenský jazyk IVLS 2020/2021 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
Svetový jazyk II.
LS 2020/2021 - ÚM
B_STAT-MET
LS 2020/2021 - ÚM
I_STAT-SK
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
B_TMVPRDKTeoreticko-metodologické východiská priestorového rozvoja v dimenzii kontinentuLS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - ÚM
Ing. Andrej Adamuščin, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
B_UZEMPLANÚzemné plánovanie
LS 2020/2021 - ÚM
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Územný manažment a marketing
LS 2020/2021 - ÚM
Základné právne normy pre podnikateľov
LS 2020/2021 - ÚM
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_ZDLLS 2020/2021 - ÚM
I_ZPLS 2020/2021 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
LS 2020/2021 - ÚM
B_KRESLZobrazovacie metódy v PP
LS 2020/2021 - ÚM
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2021/2022 - SvF