20. 10. 2020  2:44 Vendelín
Akademický informační systém

ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FAD.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FADdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.