22. 2. 2019  20:25 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh primárneho ostenia diaľničného tunela Višňové
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2012/2013
Navrhl: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Abstrakt: Tunel Višňové sa nachádza na diaľnici D1 medzi Žilinou a Martinom. Prekonáva pohorie Malej Fatry. Má nahradiť preťaženú cestu I/18 medzi Žilinou a Vrútkami, ktorej ročná priemerná denná intenzita na tomto úseku dosahovala v roku 2005 až 23867 vozidiel za 24 hodín (16726 v./24h v roku 2000). Prieskumnú štôlňu začali raziť v septembri 1998 v osi južnej tunelovej rúry. Štôlňa bola razená od oboch portálov súčasne. Zo strany západného portálu (za obcou Višňové) sa razilo klasickou metódou NRTM (Nová rakúska tunelovacia metóda). V dĺžke 573 metrov sa razilo dovrchne so sklonom 0,50%, ďalej úpadne so sklonom 2,27% v dĺžke 2545 metrov. Od východného portálu (pri lome Dubná Skala) sa razenie uskutočňovalo pomocou tunelovacieho plnoprofilového raziaceho stroja (TBM ATB 35 HA) s priemerom frézovej hlavy 3,5 m. Tento úsek sa razil od portálu Dubná Skala dovrchne so sklonom 2,27% v dĺžke 4362 metrov. Štôlňu s celkovou dĺžkou 7480 metrov prerazili 24.augusta 2002. Vzhľadom na vysoké intenzity dopravy medzi Žilinou a Martinom sa bude tunel budovať ako dvojrúrový a vybudovaná prieskumná štôlňa bude slúžiť ako úniková cesta pre oba veľké tunely. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť horninové prostredie a navrhnúť alternatívne riešenia primárneho ostenia a porovnať ich.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.