7. 12. 2019  13:38 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Názov témy anglicky: Characterization of hydration products from special binders based on alternative raw materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Abstrakt: Využitie alternatívnych surovín pri výrobe zmesových cementov vyžaduje podrobnejšie charakterizáciu pochodov a hydratačných produktov vznikajúcich počas hydratácie. Alternatívne suroviny sú aktivované alkalickým prostredím z hydratujúcich slinkových minerálov portlandského cement. Vďaka tomu vznikajú nové produkty, ktoré ovplyvňujú vlastnosti cementového kameňa. Práca sa bude zaoberať štúdiom pochodov a reakcií tvorby hydratačných produktov puzolánových materiálov v zmesových cementov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.