28. 10. 2020  1:48 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikácie
Názov témy anglicky: Preparation of eco-cements for special applications
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Abstrakt:
V súčasnosti výroba bežného cementu je z hľadiska energetického a ekologického nevyhovujúca a preto naše pracovisko skúma možnosti prípravy špeciálnych cementov tzv. eko-cementov, ktorých výroba spĺňa požiadavky životného prostredia (redukcia emisie CO2, SO2, NOx a podobne). Eko-cementy sú známe aj ako nízko-energetické cementy kvôli zníženiu teploty výpalu. Cieľom práce je študovať vlastnosti syntetizovaných eko-cementov za laboratórnych podmienok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.