Oct 30, 2020   9:40 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Príprava eko-cementov pre špeciálne aplikácie
Title of topic in English:
Preparation of eco-cements for special applications
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Summary:
V súčasnosti výroba bežného cementu je z hľadiska energetického a ekologického nevyhovujúca a preto naše pracovisko skúma možnosti prípravy špeciálnych cementov tzv. eko-cementov, ktorých výroba spĺňa požiadavky životného prostredia (redukcia emisie CO2, SO2, NOx a podobne). Eko-cementy sú známe aj ako nízko-energetické cementy kvôli zníženiu teploty výpalu. Cieľom práce je študovať vlastnosti syntetizovaných eko-cementov za laboratórnych podmienok.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.