20. 9. 2020  13:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Mykotoxíny v mliečnych produktoch
Název tématu anglicky:
Mycotoxins in dairy products
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Práca je zameraná na sumarizáciu aktuálnych poznatkov a mykotoxínoch a ich producentských mikroorganizmoch v mlieku a výrobkoch z neho, vrátane ochutených: fyziológia potenciálne toxických mikromycét, chemické a technologické vlastnosti príslušných mykotoxínov, ich toxicita a negatívne zdravotné účinky na konzumentov, preventívna a nápravné opatrenia, hygienické limity a legislatíva. Školiteľ: Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.