20. 9. 2019  18:16 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mykotoxíny v mliečnych produktoch
Název tématu anglicky: Mycotoxins in dairy products
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na sumarizáciu aktuálnych poznatkov a mykotoxínoch a ich producentských mikroorganizmoch v mlieku a výrobkoch z neho, vrátane ochutených: fyziológia potenciálne toxických mikromycét, chemické a technologické vlastnosti príslušných mykotoxínov, ich toxicita a negatívne zdravotné účinky na konzumentov, preventívna a nápravné opatrenia, hygienické limity a legislatíva. Školiteľ: Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.