23. 8. 2019  20:47 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mykotoxíny v mliečnych produktoch
Názov témy anglicky: Mycotoxins in dairy products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na sumarizáciu aktuálnych poznatkov a mykotoxínoch a ich producentských mikroorganizmoch v mlieku a výrobkoch z neho, vrátane ochutených: fyziológia potenciálne toxických mikromycét, chemické a technologické vlastnosti príslušných mykotoxínov, ich toxicita a negatívne zdravotné účinky na konzumentov, preventívna a nápravné opatrenia, hygienické limity a legislatíva. Školiteľ: Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.