9. 12. 2019  0:59 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Názov témy anglicky: Isolation of extractive substances by supercritical extraction with CO2
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude izolácia a frakcionácia (prostredníctvom SCE / SCFE) chemických zlúčenín účinných voči drevokaznému hmyzu stromovej hmoty. Cieľom práce je určenie ekologicky akceptovateľných prostriedkov na ochranu stromovej hmoty vhodných ako náhrada za syntetickú formu insekticídov. Hodnotenie účinnosti izolovaných zlúčenín zabezpečí Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Riešenie DP práce nadväzujúcej na túto BC prácu aObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.