Nov 22, 2019   6:30 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Title of topic in English: Isolation of extractive substances by supercritical extraction with CO2
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Cieľom práce bude izolácia a frakcionácia (prostredníctvom SCE / SCFE) chemických zlúčenín účinných voči drevokaznému hmyzu stromovej hmoty. Cieľom práce je určenie ekologicky akceptovateľných prostriedkov na ochranu stromovej hmoty vhodných ako náhrada za syntetickú formu insekticídov. Hodnotenie účinnosti izolovaných zlúčenín zabezpečí Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Riešenie DP práce nadväzujúcej na túto BC prácu aLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.