Jun 20, 2018   10:38 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní ocele
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2016/2017
Proposed by: doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Summary: Cieľom práce je aproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní ocele.Preštudujte problematiku neurónových sietí s hlavným dôrazom na možnosti použitia dopredných neurónových sietí (FFB). Navrhnite trénovacie sady a architektúru dopredných neurónových sietí na aproximáciu distribúcie koeficientov tepla pri kontinuálnom odlievaní ocele. V prostredí aplikačnej knižnice Neural Network Toolbox trénujte, vizualizujte, testujte a vyhodnotte navrhnuté neurónové siete s využitím trénovacích dát a základnej učiacej metódy FFB.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.