Jun 20, 2018   10:42 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systému
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Summary: - návrh vhodných úprav riadenia všesmerového podvozku mobilného robotického systému eliminujúcich pôsobenie nepriaznivých vplyvov povrchu dráhy na úlohu presného sledovania zadanej trajektórie pohybu systému - návrh vhodného konštrukčného a programového riešenia, vytvorenie resp. modifikácia programových modulov riadenia podvozku v operačnom systéme robota - testovanie navrhnutých riešení na reálnom systémeLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.