Jun 18, 2018   3:52 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spracovanie meraných údajov, modelovanie a identifikácia mechatronického systému Aerokyvadlo
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Gulan, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: Ing. Martin Gulan, PhD.
Summary: Zadanie práce možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 1. formulácia matematického modelu laboratórneho modelu mechatronického systému – tzv. aerokyvadla, s uvažovaním jeho mechanických, elektrických, ako aj aerodynamických prvkov; 2. analytické/experimentálne určenie, resp. optimálny odhad neznámych parametrov zostaveného modelu; 3. vybavenie zariadenia 9-osími inerčnými meracími jednotkami, inkrementálnym rotačným enkóderom, a optoelektronickým snímačom pre meranie otáčok motorom poháňanej vrtule generujúcej potrebný ťah; 4. praktická implementácia programových rutín pre získavanie a fúziu dát z viacerých snímačov za účelom ich správneho spracovania neurčitých a zašumených meraní (komplementárny filter, Kálmanov filter, atď.) – MATLAB/Simulink, vnorená mikropočítačová platforma (C-kód) - experimentálna validácia dynamického modelu a overenie údajov získavaných zo snímačov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.